darmkanker

Meeste slokdarmkankerpatiënten niet eerder gediagnosticeerd met Barrett-slokdarm

Het onderste deel van de slokdarm kan door zuur uit de maag aangetast worden en veranderen in maagslijmvlies, deze verandering heet Barrett-slokdarm. Hoewel dit in de meeste gevallen goedaardig is, kan een dergelijke verandering in de slokdarm kan op de lange termijn leiden tot slokdarmkanker. Vanwege het risico op slokdarmkanker krijgen mensen met een Barrett-slokdarm controles om […]

LEES MEER >
IBD

Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de opvlamming van IBD

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn ziekten die zich kenmerken door chronische ontstekingen aan het maag-darmkanaal. Beide ziekten vallen onder de overkoepelende naam inflammatoire darmziekten, ook wel IBD genaamd. De precieze oorzaak voor deze ziekten is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk wordt IBD veroorzaakt door een samenspel van genetische, immunologische en omgevingsfactoren. Engelse onderzoekers hebben in […]

LEES MEER >
obstipatie

Minder obstipatie bij het gebruik van beta-blokkers bij Parkinson

Obstipatie is een van de meestvoorkomende niet-motorische klachten bij de ziekte van Parkinson. Het mechanisme dat daar achter zit is nog grotendeels onduidelijk. Een veelgebruikt middel bij Parkinson is Levodopa. Levodopa werkt gunstig op de motorische klachten, maar niet op de obstipatieklachten. Obstipatie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en zou dus een […]

LEES MEER >
Coeliakie

Vrouwen met coeliakie presenteren zich niet vaker met onvruchtbaarheid dan andere vrouwen

In de huidige literatuur wordt vaak beschreven dat coeliakie (glutenintolerantie) de vruchtbaarheid van vrouwen beïnvloedt. Dit zou komen door voedingsdeficiënties die ontstaan ten gevolge van de onbehandelde coeliakie, maar harde bewijzen bestaan daar eigenlijk niet voor. Engelse onderzoekers hebben daarom een grote populatie-brede studie uitgevoerd om te kijken of vrouwen met coeliakie zich vaker presenteerden met […]

LEES MEER >
obstipatie

Risicofactoren voor obstipatie bij palliatieve patiënten

Palliatieve patiënten zijn mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Obstipatie is een veelgehoorde klacht van mensen op hun sterfbed. De palliatieve zorgt richt zich op het verlichten van de klachten voor het overlijden. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang om in te kunnen schatten welke factoren bijdragen […]

LEES MEER >

Geleidelijk afvallen is mogelijk toch niet beter dan snel afvallen

Voedingsrichtlijnen wereldwijd adviseren dat geleidelijk afvallen bij obesitas beter is dan snel afvallen. Geleidelijk afvallen zou namelijk minder kans op terugval geven. Australische onderzoekers hebben gekeken of geleidelijk afvallen nou daadwerkelijk beter is dan snel afvallen. De onderzoekers verdeelden 204 deelnemers over twee verschillende afval-groepen. De deelnemers bestonden uit 153 vrouwen en 51 mannen met […]

LEES MEER >

Mediterraans dieet lijkt geassocieerd te zijn met de lengte van telomeren

De Nurses’ Health Study is een studie waaraan 121 700 verpleegkundigen aan deelnamen, die reeds in 1976 in de Verenigde Staten van start is gegaan. Gedurende de jaren werden hun gezondheid en hun leefstijl gemonitord. In totaal waren er 4676 gezonde vrouwen waarbij bloed werd afgenomen en dieetvragenlijsten werden bijgehouden. In het bloed werd de lengte van […]

LEES MEER >

Isoflavonen verhogen mogelijk het risico op colitis ulcerosa bij vrouwen

Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van de dikke darm door een nog onbekende oorzaak. Eerdere studies leken aan te tonen dat oestrogenen mogelijk een rol spelen in de ontwikkeling van colitis ulcerosa. Isoflavonen hebben een soortgelijke chemische structuur als 17β-oestradiol en zou dus mogelijk ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van colitis ulcerosa. Soja is […]

LEES MEER >
1 2 3 17