Gesplitste dosering is de beste darmvoorbereiding

Om een coloscopie, het inwendige dikke darmonderzoek, zo goed mogelijk uit te voeren dient de darm geheel schoon te zijn. Als er nog restanten ontlasting op de darmwand bevinden dan is de darmwand niet in zijn totaliteit te inspecteren en kan het mogelijk zijn dat er dingen gemist worden. Het is daarom van belang om […]

LEES MEER >

Beter inzicht in immuunsysteem van maagdarmkanaal

Lymphotoxine is een cytokine, een boodschappersmolecuul voor de communicatie tussen cellen. Lymphotoxine reguleert het immuunsysteem van maagdarmkanaal, dat bestaat uit immuuncellen, immunoglobulines (antilichamen) en de darmflora. Een internationaal team van wetenschappers, ondersteund door het Helmholtz Zentrum in München heeft onlangs de werking van dit complexe mechanisme ontdekt en in kaart gebracht hoe lymphotoxines de productie […]

LEES MEER >

CT-colografie versus coloscopie

De dikke darm kan op verschillende manieren onderzocht worden: via een inwendig onderzoek, coloscopie genaamd of via het radiologische onderzoek CT-colografie waarbij er vanaf buitenaf een ‘foto’ wordt gemaakt. Coloscopie: Om het inwendige darmonderzoek goed uit te voeren dient de darm volledig schoon te zijn. De dag voor het onderzoek dient de patiënt dan ook […]

LEES MEER >

Roken vergroot kans op complicatie bij darmoperaties

Infectie, longontsteking, trombose en nierfalen zijn allen complicaties die kunnen ontstaan na grote operaties. Een nieuwe studie toont aan dat roken de kans op deze complicaties vergroot na grote darmoperaties. Bovendien hebben mensen die roken een grotere kans om te sterven na een dergelijke operatie, vergeleken met de mensen die nooit hebben gerookt. Uit een […]

LEES MEER >

Het ontstaan van de darmvlokken

Darmvlokken, villi genaamd, vergroten het oppervlakte van de darm dertig maal om zo de opname van voedingsstoffen te vergroten. Onderzoekers van Harvard (VS) hebben nu aangetoond hoe deze ‘villificatie’ ontstaat. Voorgaande studies hebben aangetoond dat stamcellen in de latere ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Het huidig onderzoek heeft gekeken naar de vroege fasen van deze […]

LEES MEER >

Slijm uit de darmen werkt mogelijk beschermend tegen darmziektes

Onderzoekers uit New York hebben de indruk gekregen dat het slijm, mucus genaamd, van de darmslijmvlieslaag (mucosa) beschermend werkt tegen bepaalde ziekten. Deze beschermende werking zou komen doordat het slijm de immuunrespons dempt. Elders in het lichaam zou het immuunsysteem namelijk heftig reageren op de aanwezigheid van zoveel bacteriën als in de darmflora. Het onderzoeksteam […]

LEES MEER >

Darmtransplantatie protocol uit Leuven internationaal bekroond

Darmtransplantaties zijn complexe procedures met beduidend slechtere overlevingskansen dan bij transplantaties van andere organen. Artsen en onderzoekers uit Leuven hebben daarom een protocol ontwikkeld om de succeskansen toe te laten nemen. Dat protocol is nu bekroond met een internationale prijs, uitgereikt tijdens het darmtransplantatiecongres in Oxford. Wereldwijd liggen de overlevingscijfers na darmtransplantatie rond de 55%. […]

LEES MEER >

Imitatiemodel ontwikkeld voor darmwand en darmflora

Onderzoekers uit Wageningen en Gent zijn er in geslaagd de menselijke darmwand met zijn darmflora na te bootsen. De darmflora speelt een zeer belangrijke rol in het verteren van voeding, genereren van energie en de afweer tegen schadelijke bacteriën. Deze gunstige werking ten behoeve van onze gezondheid zou met name het werk zijn van specifieke […]

LEES MEER >
1 2 3 4