Darm-brein

Darmbacterie Bacteriodes tegen depressie

Onze darmbacteriën lijken een essentiële rol te spelen voor ons welbevinden. De sterke connectie binnen de hersen-darm-as lijkt uit veelvuldig onderzoek naar voren te komen. De darmbacteriën produceren namelijk neurotransmitters die via het bloed naar de hersenen ‘reizen’ en daar zorgen voor een goede stemming -of juist omgekeerd- voor angst of depressie. De zenuwcellen in de darmwand spelen een daar een belangrijke schakel rol in.

Een voorbeeld van een ‘goed-gevoel stof’ is bijvoorbeeld GABA (gamma-aminobutyric acid). Dat is een belangrijke neurotransmitter die via je centraal zenuwstelsel zorgt voor het kalmerende effect in je lichaam. Een GABA tekort wordt in verband gebracht met depressie. Maar hoe komt zo’n goede stof tot stand? Het is dus in het hele depressie-verhaal interessant om te weten wat de rol is van specifieke bacteriën. Het toeschrijven van een bepaalde rol aan de metabolieten van een bacterie is een lastige opgave omdat de naburige ‘collega-bacteriën’ in onze darmen er ook mee in verbinding staan en de situatie beïnvloeden.

Onderzoekers van de U.S. Department of Energy’s (DOE) Argonne National Laboratory, Northeastern University hebben samen met andere onderzoekers in een muismodel bekeken hoe die relatie tussen ‘collega-bacteriën’ in elkaar steekt. Het bleek dat de Bacteroides fragilis een bacterie is die zorgt voor groei van de nieuw ontdekte bacteriestam ‘KLEI1738’, en die laatste is weer afhankelijk van GABA. Wat verder naar voren kwam is dat de relatieve afwezigheid van Bacteroides in verband werden gebracht met verhoogde activiteit in dat deel van de hersenen dat verband houdt met depressie. Het lijkt er dus op dat de Bacteroides belangrijk zijn voor een goede stemming doordat zij zorgen voor stoffen die via de hersen-darm as invloed uitoefenen op de gemoedstoestand. De darmflora zou dan ook een rol kunnen spelen in de behandeling van depressies. 

“Het lijkt er dus op dat de Bacteroides belangrijk zijn voor een goede stemming …”

Het zou mooi zijn als we precies te weten komen wat de precieze werking is. Verder onderzoek is dus vereist hoe dit exact in elkaar steekt bij mensen. Bovendien; als er duidelijkheid komt over de precieze werking dan dient nog een tweede stap te worden genomen en dat is de ontwikkeling van een therapeutisch middel.

Bron: Strandwitz, P., Kim, K. H., Terekhova, D., Liu, J. K., Sharma, A., Levering, J., … & Mroue, N. (2019). GABA-modulating bacteria of the human gut microbiotaNature microbiology4(3), 396.

Lees ook: