Darmklachten

Thalidomide effectief tegen terugkerend bloedverlies bij angiodysplasie

Bij angiodysplasie in de darm is er sprake van afwijkende bloedvaten in de darmwand. Deze bloedvaten lopen vaak kronkelend en zijn kwetsbaar waardoor ze makkelijk bloeden. Dit kan zowel acuut als chronisch bloedverlies veroorzaken. Bij acuut bloedverlies is het bloed meestal in grotere hoeveelheden te zien in de ontlasting (rood of zwart) of kan het soms leiden tot bloedbraken. In het geval van chronisch bloedverlies hoeft het bloed niet altijd zichtbaar te zijn bij de ontlasting, maar kan het wel leiden tot bloedarmoede door ijzertekort met verschijnselen zoals vermoeidheid, bleek zien, kortademigheid en duizeligheid.

Als angiodysplasieën per toeval tijdens een endoscopie (kijkonderzoek van de darm) worden gevonden en er geen klachten zijn van bloedverlies, dan is behandeling niet nodig. Bij acuut bloedverlies of ernstige bloedarmoede kan een bloedtransfusie nodig zijn. De standaardbehandeling voor angiodysplasie is “argonplasma coagulatie” waarbij de vaatjes dicht worden gebrand tijdens een endoscopie. In het uiterste geval kan een operatie nodig zijn als meerdere behandelingen geen of onvoldoende effect hebben. Soms wordt het medicijn thalidomide gegeven om de groei en vorming van bloedvaten te remmen. Echter is het effect van dit medicijn op het bloedverlies niet goed aangetoond.

Recent is er een onderzoek uitgevoerd waarin het effect van thalidomide vergeleken werd met placebo bij mensen met terugkerend bloedverlies door angiodysplasieën in de dunne darm. Om deel te nemen aan het onderzoek moesten mensen minstens vier keer in één jaar een keer last hebben gehad van bloedverlies. In totaal deden 150 mensen mee aan het onderzoek waarvan 51 dagelijks thalidomide 100 mg kregen, 49 dagelijks thalidomide 50 mg en 50 dagelijks een placebo. De behandeling met thalidomide of placebo liep vier maanden en het effect op het bloedverlies werd beoordeeld na één jaar.

“Het bleek dat mensen die thalidomide kregen minder last hadden van terugkerend bloedverlies dan mensen die placebo kregen.”

Het bleek dat mensen die thalidomide kregen minder last hadden van terugkerend bloedverlies dan mensen die placebo kregen. In de eerste groep (thalidomide 100 mg) hadden 69% van de mensen meer dan een halvering van het aantal episodes van bloedverlies in het jaar na de start van thalidomide vergeleken met het jaar ervoor. Voor de tweede groep (thalidomide 50 mg) was dit percentage 51% en voor de placebogroep was het 16%. Het aantal mensen met een nieuwe bloeding, onafhankelijk van het aantal episodes, was 28% voor thalidomide 100 mg, 43% voor thalidomide 50 mg en 90% voor placebo. Bij mensen die thalidomide kregen was er minder vaak een ziekenhuisopname of bloedtransfusie nodig. Bijwerkingen waren wel vaker te zien bij het nemen van thalidomide (69% voor thalidomide 100 mg en 55% voor thalidomide 50 mg versus 28% voor placebo). De meest gerapporteerde bijwerkingen waren obstipatie, duizeligheid, slaperigheid en vochtophoping of gevoelloosheid van ledematen. Deze klachten verdwenen weer na de behandeling van vier maanden.

Concluderend is er dus een positief effect van thalidomide op het bloedverlies bij mensen met angiodysplasie in de dunne darm. Hierdoor zijn er minder bloedtransfusies en ziekenhuisopnames nodig en zal het gepaard gaan met minder klachten van bloedarmoede. Het nadeel is dat de behandeling relatief veel bijwerkingen geeft, ook al zijn de meeste bijwerkingen mild.

Bron: Chen H, Wu S, Tang M, Zhao R, Zhang Q, Dai Z, Gao Y, Yang S, Li Z, Du Y, Yang A, Zhong L, Lu L, Xu L, Shen X, Liu S, Zhong J, Li X, Lu H, Xiong H, Shen Y, Chen H, Gong S, Xue H, Ge Z. Thalidomide for Recurrent Bleeding Due to Small-Intestinal Angiodysplasia. N Engl J Med. 2023 Nov 2;389(18):1649-1659. doi: 10.1056/NEJMoa2303706. PMID: 37913505.

Lees ook: