Zuurbranden

Het effect van benesco op klachten van zuurbranden

Zuurbranden is een klacht die heel veel voorkomt in de algemene bevolking en kan een aanwijzing zijn voor refluxziekte. Refluxziekte wordt veroorzaakt door het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm. Naast zuurbranden kan refluxziekte ook gepaard gaan met pijn op de borst en oprispingen.

Om de diagnose te stellen is een zuurmeting of kijkonderzoek van de slokdarm nodig. Bij de zuurmeting kan worden beoordeeld of de slokdarm te veel en te lang wordt blootgesteld aan een verhoogde zuurgraad en kan gekeken worden of en op welke momenten er maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Tijdens een kijkonderzoek wordt het slijmvlies van de slokdarm beoordeeld welke geïrriteerd of ontstoken kan zijn door zuur vanuit de maag. Het belangrijkste in de behandeling van refluxziekte is aandacht voor leefstijl, zoals een gezond voedingspatroon, overgewicht verminderen, stoppen met roken en het matigen van alcoholgebruik. Daarnaast kan er medicatie worden gegeven, zoals maagzuurremmers. Recent is een onderzoek gepubliceerd over het effect van benesco bij klachten van zuurbranden.

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar natuurlijke middelen als medicijnen en benesco is een voorbeeld van een natuurlijk supplement dat verkrijgbaar is zonder recept. In dit supplement zit het actieve bestandsdeel quercetine. Dit is een flavonoïd (pigmentstofje in planten) en werkt als antioxidant (maakt vrije radicalen in het lichaam onschadelijk). Voorbeelden waar quercetine van nature in voorkomt zijn druiven, ui, appel en thee. Uit onderzoek met ratten is gekomen dat quercetine een positief effect heeft op de barrièrefunctie van de slokdarm en daarmee wellicht kan beschermen tegen zuurbranden en refluxziekte.

“Uit onderzoek met ratten is gekomen dat quercetine een positief effect heeft op de barrièrefunctie van de slokdarm…”

Vanwege de positieve resultaten van quercetine, is er een onderzoek uitgevoerd waarin het effect van benesco is onderzocht bij mensen met zuurbranden. Aan dit onderzoek deden in totaal 100 mensen mee. De helft kreeg zes weken het supplement benesco als zuigtablet en de andere helft kreeg zes weken een placebo wat ook een zuigtablet was. Dit moest drie keer per dag worden ingenomen en één benesco zuigtablet bevatte 200mg quercetine. Voor de start en aan het einde van het onderzoek hebben alle deelnemers een vragenlijst ingevuld. Hiermee werd een score voor zuurbranden berekend en als deze score met meer dan 50% was afgenomen, dan werd de behandeling als succesvol gezien. Het bleek dat de behandeling succesvol was bij 39% van de mensen die benesco kreeg en bij 47% in de placebogroep. Er werd geen verschil gevonden in kwaliteit van leven. Daarnaast hadden twee mensen last van milde bijwerkingen na het innemen van benesco (hoofdpijn en hartkloppingen) en vier mensen hadden milde bijwerkingen na het innemen van placebo (hoofdpijn, verstopping, opgeblazen gevoel en droge mond).

“Het bleek dat de behandeling succesvol was bij 39% van de mensen die benesco kreeg en bij 47% in de placebogroep.”

Concluderend heeft benesco geen effect op zuurbranden vergeleken met placebo. Opvallend is het grote effect van placebo in dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd bij mensen met zuurbranden waarbij refluxziekte niet officieel is vastgesteld met een zuurmeting of kijkonderzoek van de slokdarm. Zuurbranden komt ook vaak voor zonder dat er refluxziekte aan ten grondslag ligt. Als er echter alleen mensen met vastgestelde refluxziekte aan het onderzoek meededen, dan zou de populatie wellicht niet representatief zijn voor de mensen die het supplement zouden kopen.

Bron: Kuipers T, Oude Nijhuis RAB, Schuitenmaker JM, Bredenoord AJ. The clinical effect of benesco™ on reflux symptoms: A double-blind randomized placebo-controlled trial. Neurogastroenterol Motil. 2023 Jul 10:e14648. doi: 10.1111/nmo.14648. Epub ahead of print. PMID: 37427678.

Lees ook: