Probiotica in Clostridium difficile

Brachyspira bacterie mogelijk de oorzaak van prikkelbare darm syndroom in deel van patiënten

Prikkelbare darm syndroom (PDS) is een veel voorkomende aandoening en verschillende factoren kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van PDS. Patiënten hebben klachten van buikpijn, in combinatie met diarree en/of obstipatie. Een aanzienlijk deel van de PDS patiënten heeft voorafgaand aan de diagnose een infectie (bacterie, virus etc.) van het maag-darm kanaal gehad. Een verklaring zou kunnen zijn dat door de infectie het microbioom van de darm verstoord is geraakt. Het microbioom is de verzameling van alle micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) in het maag-darm kanaal, wat bij iedereen aanwezig is. Een gezond evenwicht in het microbioom is erg belangrijk.

Er is veel onderzoek gedaan naar het microbioom in de ontlasting van PDS patiënten, maar echt duidelijke verschillen met gezonde vrijwilligers zijn niet herhaaldelijk aangetoond. Onderzoekers in Zweden hebben gekeken naar het microbioom in de slijmlaag van de dikke darm van PDS patiënten. Slijmmonsters en weefselbiopten werden verzameld tijdens een inwendig kijkonderzoek van het laatste deel van de darm bij 62 PDS patiënten en 31 gezonde vrijwilligers.

Met verschillende laboratoriumtechnieken werd gekeken naar het microbioom en de eiwitten van bacteriën (mass spectrometry, immunofluorescentie, elektronen microscopie en PCR). De onderzoekers hebben aangetoond dat de bacterie Brachyspira aanwezig was bij 19 van de 62 (31%) PDS patiënten en bij 0 van de 31 (0%) gezonde vrijwilligers in de slijmlaag (p<0.001). Opvallend was dat de Brachyspira bacterie vaak aanwezig was bij PDS patiënten met diarree (40%).

“De onderzoekers hebben aangetoond dat de bacterie Brachyspira aanwezig was bij 31% PDS patiënten en bij 0% gezonde vrijwilligers.”

Daarnaast is aangetoond dat bij 20% van de patiënten niet alleen de Brachyspira bacterie in de slijmlaag zat, maar ook in de darmcellen zelf. Bij deze 20% is ook nog aangetoond dat de ontlasting een stuk sneller door de darmen gaat en daarnaast hadden deze patiënten tekenen van milde ontsteking van de darm.  

Metronidazol is een bekend antibioticum voor veel maagdarminfecties en is ook werkzaam in de behandeling tegen de bacterie Brachyspira. De onderzoekers hebben PDS patiënten met Brachyspira behandeld met metronidazol. Wat zij vervolgens zagen in weefselbiopten, was dat de Brachyspira bacterie zich verder in het weefsel verstopte, in de cellen die achter de slijmlaag zaten. Dit is mogelijk een nieuwe manier van bacteriën om zich te weren tegen antibiotica, en mogelijk werkt metronidazol dus niet tegen Brachyspira.

Concluderend, een hele interessante studie waarbij is aangetoond dat de Brachyspira bacterie vaker aanwezig was bij PDS, met name bij patiënten met diarree. De resultaten laten zien dat Brachyspira mogelijk de oorzaak is van PDS bij een deel van de patiënten.  

Bron: Jabbar KS, Dolan B, Eklund L, Wising C, Ermund A, Johansson Å, Törnblom H, Simren M, Hansson GC, Gunnar D, et al. Association between Brachyspira and irritable bowel syndrome with diarrhoea. Gut [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 15];0:1–13

Lees ook: