wc

Linaclotide en plecanatide effectief tegen obstipatie bij PDS en functionele obstipatie

Langdurige obstipatie is een groot probleem bij patiënten met prikkelbare darm syndroom (PDS) en bij patiënten met functionele obstipatie. Het verschil tussen de twee aandoeningen zit hem met name in de buikpijn, die PDS patiënten regelmatig ervaren. Bij functionele chronische obstipatie is het centrale probleem de obstipatie met bijbehorende klachten, zoals het gevoel niet klaar te zijn na de toiletgang, veel persen en minder dan drie keer spontane ontlasting per week. Spontaan houdt in dat de ontlasting zonder hulp naar buiten komt, dus zonder hulp van de handen en/of laxeermiddelen.

Linaclotide en plecanatide zijn medicijnen die via het stimuleren van een receptor (Guanylate Cyclase-C) ervoor zorgen dat de darm sneller werkt. Het gevolg hiervan is dat patiënten met obstipatie dus sneller naar het toilet kunnen. Logischerwijs is de belangrijkste bijwerking diarree, dit omdat de reactie met de receptor er ook voor kan zorgen dat het te snel gaat.

Onderzoekers uit Amerika hebben gekeken naar alle studies die tot nu toe zijn gedaan met linaclotide en plecanatide bij patiënten met functionele obstipatie en PDS met obstipatie.  In totaal 15 studies (8 linaclotide en 7 plecanatide) werden de medicijnen vergeleken met placebo, wat een inactief geneesmiddel is. Ook werd gekeken naar de bijwerking diarree, wat een gevolg kan zijn van de medicijnen.

Uit de resultaten kwam naar voren dat beide middelen effectief zijn tegen obstipatie in tegenstelling tot placebo. Daarnaast was er geen significant verschil in effectiviteit tussen linaclotide en plecanatide. De studies lieten zien dat 3 – 6% van de patiënten diarree kregen van plecanatide tegenover 6 – 22% van linaclotide. Echter, dit verschil is niet significant omdat in de studies met linaclotide ook meer patiënten diarree kregen van placebo. Deze studie heeft berekend dat hierdoor geen verschil zit in de bijwerking diarree tussen plecanatide en linaclotide.

Al met al werken linaclotide en plecanatide goed tegen obstipatie echter, de bijwerking diarree kan optreden.

Bron: Am J Gastroenterol. 2018 Mar;113(3):329-338. doi: 10.1038/ajg.2017.495. Epub 2018 Jan 30.

Lees ook: