Maagkanker screening is zeer succesvol in Azië

Maagkanker staat op nummer 5 van de meest voorkomende kankersoorten ter wereld en op nummer 3 dodelijkste kankersoorten. In 2012 werden er wereldwijd bijna 1 miljoen nieuwe patiënten met maagkanker gediagnosticeerd en stierven er ruim 700.000 mensen aan maagkanker. Opvallend is dat meer dan de helft van de gevallen buiten de westerse wereld gebeurt en dan met name Azië. Dit komt met name doordat buiten West-Europa en Noord-Amerika nog veel mensen de maagbacterie Helicobacter Pylori bij zich draagt.

 

Als maagkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is het goed te behandelen en de 5-jaars overlevingskans 90%, bij gevorderde kanker daalt dit drastisch naar 10%. Dit is de reden waarom er in Azië is gestart met maagkanker screening bevolkingsonderzoek. In Japan gebruiken ze een bariumslikfoto als eerste screeningstool en als dat afwijkend is wordt er een inwendig kijkonderzoek uitgevoerd (gastroscopie). In Korea daarentegen wordt er direct in de maag gekeken middels gastroscopie.

Aziatische onderzoekers hebben gekeken hoe effectief maagkanker-screening is. Zij keken naar de resultaten van 6 cohort studies en 4 case-control studies met in totaal 342.013 mensen, allen uit Azië. Uit de resultaten kwam naar voren dat screening geassocieerd was met een 40% relatief risico verlaging om te sterven aan maagkanker (Relatief Risico: 0.60). De onderzoekers vonden ook dat screening middels gastroscopie de beste methode is om te screenen.

 

“Screening middels gastroscopie de beste methode is om te screenen.”

 

Maagkankerscreening lijkt dus succesvol om sterfte aan maagkanker te voorkomen in Azië. Maar het is de vraag of het zinvol is in Nederland, aangezien het aanzienlijk minder vaak voorkomt. In Nederland zijn er zo’n 1.200 nieuwe gevallen per jaar en dus behoort het niet tot de westerse meest voorkomende kankersoorten. Wellicht is het een idee om bepaalde hoog-risico groepen, zoals immigranten van buiten Europa, te screenen.

 

Bron: Zhang X et al. Endoscopic Screening in Asian Countries Is Associated With Reduced Gastric Cancer Mortality: A Meta-analysis and Systematic Review. Gastroenterology, August 2018, Volume 155, Issue 2, Pages 347–354.e9

 

Meer lezen over maagkanker? Lees het hier >