dyspepsie

Nieuwe manier om te screenen op maagkanker

Maagkanker behoort tot de top 5 van meest voorkomende en dodelijke kankers wereldwijd. Met name in Azië komt het vaak voor. In 2021 kregen 1.150 mensen de diagnose maagkanker. Vroegtijdige screening is van cruciaal belang voor de preventie en behandeling van maagkanker, omdat de diagnose bij de meeste patiënten in een vergevorderd stadium wordt gesteld met een relatief slechte prognose. De manier om maagkanker te diagnosticeren is een gastroscopie, een inwendig kijkonderzoek van de maag. Desalniettemin is gastroscopie geen algemeen toepasbare screeningstest. Momenteel zijn er noch niet-invasieve noch gevoelige methoden beschikbaar voor de screening en vroege diagnose van maagkanker.

De bacterie, Helicobacter pylori (Hp), is een van de belangrijkste risicofactoren voor maagkanker. Slechts 2%–3% van de Hp-geïnfecteerde individuen ontwikkelen uiteindelijk maagkanker, wat suggereert dat andere factoren, waaronder onbekende organismen, mogelijk betrokken zijn bij maagkankerontwikkeling. Alleen uitroeiing van Hp op grote schaal is dus niet de oplossing. Daarom is het essentieel om andere specifieke bacteriën te identificeren die geassocieerd zijn met maagkanker om een ​​surveillancestrategie op te stellen. We hebben echter zeer beperkte kennis van de effecten van niet-Hp-bacteriën. Daarom blijft hun rol in maagkanker grotendeels onbepaald.

Chinese onderzoekers hebben gekeken maar mogelijk andere bacteriën die een rol spelen bij de ontwikkeling van maagkanker. Zij verzamelden maagweefsel en ontlastingsmonsters van mensen met maagkanker, voorstadium van maagkanker en gezonde mensen. De studie liet zien dat Streptococcus anginosus (Sa) en Streptococcus constellatus (Sc) significant meer aanwezig waren in zowel slijmvliezen als ontlasting van patiënten in een vroege stadia met maagkanker.

De onderzoekers geven aan dat screenen op dergelijke bacteriën een makkelijke manier van screenen zou kunnen zijn. De studie heeft echter alleen naar de Chinese populatie gekeken waar een andere dieet is en andere blootstelling aan bacteriën. De vraag is of dat vergelijkbaar is bij de Nederlandse bevolking. Bovendien wordt screenen alleen zinvol en effectief als een ziekte veel voorkomt, wat in Nederland niet het geval is met maagkanker. Mogelijk zou het wel zinvol kunnen zijn voor bepaalde groepen waar maagkanker veel voorkomt.

Bron: Zhou et al. Fecal Signatures of Streptococcus anginosus and Streptococcus constellatus for Noninvasive Screening and Early Warning of Gastric Cancer, Gastroenterology June 2022

Lees ook: