Dumping syndroom

Maagverlamming – cijfers en oorzaken

Gastroparese is de medische term voor maagverlamming. Het ziektebeeld kenmerkt zich door een snelle verzadiging, vol gevoel, bovenbuikpijn, braken en vaak gewichtsverlies. Bekende risicofactoren voor een gastroparese zijn diabetes, chirurgie in de bovenbuik, gevorderde leeftijd, medicatie en alcoholgebruik en roken. De impact van een maagverlamming op iemands dagelijks leven is enorm.

Een Amerikaanse studie uit 2006 heeft gekeken naar het voorkomen van gastroparese en liet getallen zien van 24.3 per 100.000 inwoners. Vandaar dat deze Britse groep onderzoekers een dergelijk onderzoek nogmaals heeft herhaald onder de Europese populatie. Zij keken naar de gegevens 11.3 miljoen patiënten van 674 huisartsen in het Verenigd Koninkrijk. Zij zochten tussen 2000 en 2016 de patiëntgegevens af op de diagnose gastroparese.

In totaal waren er 1.135 patiënten met de diagnose gastroparese, dit kwam neer op 13.8 per 100.000 patiënten. Het merendeel was vrouw (63.7%) en de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose werd gesteld 50.6 jaar. Net meer dan de helft gebruikte alcohol en 67.3% rookten. Het gemiddelde BMI was 27.2, waarvan 32.9% een normaal gewicht had 59.7% had overgewicht en 7.4% had ondergewicht. Bij het grootse deel van de mensen met een gastroparese was de oorzaak onbekend (39.4%), daarna was diabetes een belangrijke oorzaak (37.5%) en vervolgens medicatie-gerelateerd (37.5%). Bij de mensen met type 2 diabetes werd gezien dat de gastroparese zich op latere leeftijd voordoet dan bij de mensen met type 1 diabetes en onbekende oorzaken (62.6 jaar versus 45 jaar). Daarnaast werd ook gezien dat de mensen met een type 2 gerelateerde gastroparese vaker overgewicht hadden en een kortere levensverwachting. De kortere levensverwachting is uiteraard gerelateerd aan de ongezondere leefstijl die vaak gepaard gaat met type 2 diabetes en de daaraan gerelateerde andere metabole ziekten.

Deze studie geeft een goed overzicht van het voorkomen van gastroparese. Wederom wordt duidelijk dat er vaak geen oorzaak wordt gevonden voor gasroparese. Daarnaast zijn diabetes (ten gevolge van de zenuwschade) en medicatie belangrijke oorzaken van gastroparese. Belangrijk bij deze studie is wel om op te merken dat het bij de patiënten niet helemaal duidelijk was hoe de diagnose is gesteld. Pas als er vertraagde maagontlediging wordt gezien dan pas kun je spreken van gastroparese, anders kan de diagnose heel goed verward worden met functionele dyspepsie wat dezelfde symptomen heeft, maar een normale maaglediging.

Bron: Ye Y et al. Epidemiology and outcomes of gastroparesis, as documented in general practice records, in the United Kingdom. Gut, June 2020

Lees ook: