Darmflora

Probiotica als behandeling voor het prikkelbare darmsyndroom

Veel onderzoek wordt gedaan naar de rol die het microbioom speelt bij verschillende aandoeningen. Hierbij is één van de meest onderzochte aandoeningen het prikkelbare darmsyndroom (PDS) waarbij een disbalans lijkt te zijn in de samenstelling van het microbioom. Andere factoren die mogelijk van invloed zijn bij het ontstaan van PDS zijn het immuunsysteem, de darm-hersen-as, een overgevoeligheid van de darm (hypersensitiviteit) en psychosociale aspecten. Een standaard behandeling voor PDS bestaat niet. Wel hebben mensen met PDS vaak baat bij leefstijladviezen, voedingsaanpassingen of medicatie. Aangezien er een disbalans lijkt te zijn in de samenstelling van het microbioom bij PDS, zouden probiotica wellicht een goede behandeling kunnen zijn. Probiotica zijn levende bacteriën die de samenstelling van het microbioom gunstig kunnen beïnvloeden en de overgroei van slechte bacteriën kunnen remmen. De resultaten van de onderzoeken naar het effect van probiotica bij PDS zijn controversieel waardoor het nog niet duidelijk is of probiotica als behandeling kunnen worden ingezet.

In 2020 is er daarom een studie uitgevoerd die de resultaten heeft gecombineerd van 59 onderzoeken over het effect van probiotica bij mensen met PDS. Hieruit blijkt dat probiotica een verbetering kunnen geven van PDS-klachten in het algemeen. Daarbij kan het de buikpijn verminderen en heeft het een klein effect op het verminderen van een opgeblazen gevoel. Opvallend is dat in de placebogroep ook een gunstig effect is te zien terwijl er geen behandeling wordt gegeven. Echter is het effect in de probiotica groep significant groter. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat er geen ernstige bijwerkingen zijn bij het gebruik van probiotica en dat er in de probioticagroep niet meer bijwerkingen zijn opgetreden in vergelijking met de placebogroep.

“Hieruit blijkt dat probiotica een verbetering kunnen geven van PDS-klachten in het algemeen.”

Een nadeel is dat de onderzoeken onderling erg verschillend zijn. Ten eerste bevatten de probiotica die zijn onderzocht niet in elk onderzoek dezelfde bacteriën. In het ene onderzoek kijken ze bijvoorbeeld naar het effect van Lactobacillus plantarum en in een ander onderzoek wordt Streptococcus faecium gebruikt als probiotica. Er zijn ook onderzoeken die een combinatie hebben gebruikt van verschillende bacteriën. Daarnaast is de duur van de behandeling met probiotica niet gelijk tussen de onderzoeken en varieert deze van twee weken tot zes maanden. Het derde verschil is dat de dosering van het probiotica verschillend is. Deze verschillen zorgen ervoor dat het resultaat uit het grote onderzoek voorzichtig moet worden geïnterpreteerd.

Probiotica lijken dus effectief te zijn als behandeling bij PDS. Om een uitspraak te kunnen doen over probiotica als behandeling, moet duidelijk zijn welke soort bacteriën de probiotica moet bevatten, welke dosis gegeven moet worden en wat de behandelduur is.

Bron: Li, B., Liang, L., Deng, H., Guo, J., Shu, H., & Zhang, L. (2020). Efficacy and safety of probiotics in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Pharmacology, 11, 332–332.

Lees ook: