Zuurbranden

Vezels zijn geassocieerd met een verminderd risico op zuurbranden

Zuurbranden is een klacht die veel voorkomt in de algemene bevolking. Ongeveer 20% van de volwassenen in het westen heeft hier regelmatig last van. Het risico op zuurbranden is verhoogd bij onder andere overgewicht, een middenrifbreuk en zwangerschap. De belangrijkste behandeling voor zuurbranden is het verbeteren van de leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan het bereiken van een gezond gewicht en het minderen van alcoholgebruik. Verschillende middelen tegen zuurbranden zijn zonder recept beschikbaar, zoals Rennies en Gaviscon. Een arts kan ook zuurremmers voorschrijven of een operatie voorstellen (fundoplicatie).

Het aanpassen van het voedingspatroon lijkt een gunstig effect te hebben op zuurbranden, maar weinig is bekend over welke voedingsgroepen het risico op zuurbranden verlagen of verhogen. Een onderzoeksgroep uit Boston heeft bekeken of de hoeveelheid vezels in het voedingspatroon een invloed heeft op het ontstaan van zuurbranden. ‘The Nurses’ Health Study II’ is een grote database uit Boston met gegevens van 116.671 vrouwen die jarenlang vragenlijsten hebben ingevuld met als doel om risicofactoren voor chronische ziekten bij vrouwen te onderzoeken. Uit deze database werden vrouwen geselecteerd die aan het begin van het onderzoek geen last hadden van zuurbranden en geen medicatie hiervoor gebruikten. Uitgebreide vragenlijsten over het voedingspatroon werden ingevuld in 2007, 2011 en 2015. Daarnaast waren er nog andere vragenlijsten die elke twee jaar werden ingevuld (bijv. BMI en medicatiegebruik).

De gegevens van 48.868 vrouwen konden worden gebruikt voor het huidige onderzoek. Het bleek dat de totale vezelinname geassocieerd was met zuurbranden waarbij vooral de vezels uit groente en fruit een invloed hadden. Alle vrouwen werden ingedeeld in vijf gelijke groepen op basis van de hoeveelheid vezelinname. Het bleek dat de groep die de meeste vezels innam, een 25% lager risico had op het ontstaan van zuurbranden vergeleken met de groep met de minste hoeveelheid vezels in hun voedingspatroon. Natuurlijk hebben andere factoren ook invloed op het risico van zuurbranden, zoals het gewicht en de leeftijd. In het onderzoek is hiermee rekening gehouden. Door de vragenlijsten in de loop van de tijd met elkaar te vergelijken zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat vijf gram minder vezels per dag geassocieerd was met een 14% hoger risico op zuurbranden.

“Het bleek dat de groep die de meeste vezels innam een 25% lager risico had op het ontstaan van zuurbranden…”

Vezels lijken dus het risico op zuurbranden te verminderen. Een hogere stoelgang frequentie is een mogelijke verklaring die is geopperd. Hierdoor kan voeding beter doorstromen van de maag naar de darmen en stroomt het minder terug in de slokdarm. Wellicht dat het darmmicrobioom en de darm-hersen-as ook een rol spelen bij het positieve effect van vezels. Een gezond voedingspatroon met voldoende vezels is dus erg belangrijk. Voor dit onderzoek zijn alleen gegevens gebruikt van vrouwen en de resultaten zijn dus niet meteen te vertalen naar de gehele populatie, maar het is wel een sterke aanleiding voor verder onderzoek.

Bron: Samuthpongtorn C, Mehta RS, Ma W, Song M, Staller K, Chan AT. Dietary Fiber is Associated With Decreased Risk of Gastroesophageal Reflux Symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023.

Lees ook: