Zuurbranden

Vonoprazan goedgekeurd als behandeling voor reflux oesofagitis

Het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm wordt ook wel reflux genoemd. Dit komt vaak voor in de algemene bevolking en kan klachten geven van zuurbranden. Als er regelmatig zuur vanuit de maag in de slokdarm komt, dan geeft dat een risico op irritatie en ontsteking in het onderste deel van de slokdarm, ook wel reflux oesofagitis genoemd. Deze ontsteking kan gezien worden tijdens een scopie (kijkonderzoek) in het ziekenhuis.

Voor de klacht zuurbranden bestaan verschillende behandelingen, maar niet alle behandelingen zijn even effectief. Een gezonde leefstijl is erg belangrijk om zuurbrandklachten te verminderen. Verder zijn er meerdere medicijnen verkrijgbaar en kan zelfs worden gekozen voor een operatie. Voor reflux oesofagitis zijn protonpompremmers de hoeksteen van de behandeling. Dit zijn bepaalde type maagzuurremmers die kunnen worden voorgeschreven door een arts. De verschillende soorten protonpompremmers zijn omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol en lansoprazol.

In november 2023 heeft de Food and Drug Administration (een agentschap die voeding en medicijnen keurt in de VS) het medicijn vonoprazan goedgekeurd als behandeling voor reflux oesofagitis. Deze goedkeuring is gebaseerd op een onderzoek waarin het effect van vonoprazan vergeleken werd met lansoprazol bij mensen met reflux oesofagitis. Daaruit bleek dat de ontsteking na twee weken was genezen bij 74,3% van de mensen die vonoprazan had gekregen en bij 68.2% van de mensen die behandeld werden met lansoprazol. Na acht weken waren deze genezingspercentages gestegen naar 92,9% voor vonoprazan en 84,6% voor lansoprazol. Vonoprazan bleek ook effectief te zijn als onderhoudsbehandeling. Rond de 80% van de mensen had geen reflux oesofagitis na 24 weken behandeling met vonoprazan. Voor lansoprazol lag dit percentage op 72%.

“In november 2023 heeft de Food and Drug Administration (een agentschap die voeding en medicijnen keurt in de VS) het medicijn vonoprazan goedgekeurd als behandeling voor reflux oesofagitis.”

Vonoprazan heeft net als de protonpompremmers een remmende werking op de aanmaak van maagzuur. Eenmaal in de maag gekomen bindt vonoprazan aan een eiwit in de wand van een maagcel. Hierdoor kan de maagcel geen zuur meer aanmaken. Uit het bovengenoemde onderzoek is gebleken dat vonoprazan en lansoprazol niet verschillen wat betreft de hoeveelheid bijwerkingen. De meeste bijwerkingen waren mild, zoals de meeste gerapporteerde bijwerking diarree.

Voor reflux oesofagitis blijkt vonoprazan dus een effectief medicijn en is in de VS goedgekeurd als behandeling. In Nederland kan het echter nog niet worden voorgeschreven omdat het dan eerst goedgekeurd moet worden in Europa.

Bron: Laine L, DeVault K, Katz P, Mitev S, Lowe J, Hunt B, Spechler S. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis: A Randomized Trial. Gastroenterology. 2023 Jan;164(1):61-71. doi: 10.1053/j.gastro.2022.09.041. Epub 2022 Oct 10. PMID: 36228734.

Lees ook: