obstipatie

Obstipatie en harde ontlasting lijken niet geassocieerd met diverticulose

Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darm, die ontstaan op zwakke plekken in de darmwand en steken als het ware naar buiten toe. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van divertikels (diverticulose) voor chronische darmklachten zorgt. Japanse onderzoekers hebben gekeken of er een associatie te zien was tussen diverticulose en darmklachten. In een case-controle studie werden 543 patienten met diverticulose […]

LEES MEER >
PDS

Mesalazine lijkt niet werkzaam in de behandeling van diarree-dominante PDS

Er zijn studies verschenen waarin naar voren is gekomen dat er een immuunreactie gaande is bij de diarree-dominante vorm van het prikkelbare darm syndroom (PDS-D). Mesalazine is een medicijn waardoor de ontstekingsreactie wordt getemperd en werkzaam is gebleken bij IBD. Onderzoekers hebben in een gerandomiseerde setting onderzocht of mesalazine ook een positief effect heeft op PDS-D. […]

LEES MEER >
PDS

Ander type darmflora bij PDS

Bij het prikkelbare darm syndroom (PDS) hebben mensen vaak langdurig maagdarm-klachten met een afwijkend ontlastingspatroon. Tot op heden is het nog onduidelijk waardoor deze klachten ontstaan, een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de darmflora bij PDS-patiënten uit balans is (dysbiose). Onderzoekers hebben de ontlasting van PDS-patiënten bekeken en vergeleken met de ontlasting van een gezonde […]

LEES MEER >
PDS

Een kwart van de mensen met diarree-dominante PDS blijkt idiopatische galzuur diarree te hebben

De diagnose prikkelbare darmsyndroom (PDS) bestaat voornamelijk uit het uitsluiten van een organische ziekte, vaak zonder verder aanvullend onderzoek. Een aantal organische ziekten zoals coeliakie (glutenintolerantie), inflammatoire darmziekten (IBD) en bacteriële overgroei laten flink veel overlap zien met PDS en dan met name PDS met diarree (PDS-D). Recent is ook naar voren gekomen dat idiopatische galzuur diarree […]

LEES MEER >
IBD

De relatie tussen glutenovergevoeligheid en IBD

Zelf-gerapporteerde glutenovergevoeligheid (SR-NCGS) waarbij men baat heeft bij een glutenvrijdieet lijkt geassocieerd te zijn met het prikkelbare darm syndroom (PDS). Ook een flink aantal mensen met inflammatoire darmziekten (IBD) geeft aan baat te te hebben bij een glutenvrijdieet. Onderzoekers hebben getracht meer inzicht te krijgen in dit verband door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten werden voorgelegd […]

LEES MEER >
darmkanker

Een dieet rijk aan groente lijkt te beschermen tegen darmkanker

Er bestaan al veel studies die er op wijzen dat de ontwikkeling van darmkanker mede afhankelijk is van het type voeding. Canadese onderzoekers hebben recent gekeken naar welke dieettypes het risico op darmkanker verhogen, danwel verlagen. Uit een database werden 506 patiënten met darmkanker geselecteerd (306 mannen en 200 vrouwen) en gematcht met 673 controle personen (400 mannen en […]

LEES MEER >
'Kookboek voor een rustige buik'

WINACTIE: 2x ‘ Gezond en Blij ‘ van Ay Lin Kho

Begin februari heeft Ir. Ay Lin Kho een artikel geschreven over gezondheidsnieuws. Ze is voedingsdeskundige en tevens auteur van het boek Gezond & Blij zonder diëten. Gezond en Bij zonder diëten gaat over zo veel meer dan alleen voeding en gezondheid. Het bevat informatie over psychologie – onbewust eetgedrag, gebruik van wondervoedsel, je lijf en leefstijl. […]

LEES MEER >
PDS

Britse richtlijnen voor de behandeling van PDS

Britse experts hebben recentelijk de NICE richtlijnen voor het prikkelbare darmsymdroom (PDS) herzien. De drie belangrijkste punten van de vernieuwde richtlijn zijn: 1. Overweeg het FODMAP-dieet voor PDS-patiënten bij wie de klachten aanhouden ondanks algemene leefstijl- en dieetadviezen, begeleid door een professional. 2. Overweeg linaclotide voor mensen met chronische obstipatie indien andere laxantia onvoldoende werkzaam zijn en […]

LEES MEER >