ACNES

ACNES: onbegrepen buikpijn die vaak over het hoofd wordt gezien

– Majella Stuifbergen, voorzitter en oprichter stichting ACNES –

ACNES is de Engelse afkorting van Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Bij ACNES heeft de patiënt buikpijn door een beknelde zenuw in de buikwand. Lange tijd was de aandoening onbekend en werd het afgegeven als ‘onbegrepen buikpijn’. Alhoewel sinds de oprichting van Stichting ACNES er meer aandacht is, is deze aandoening in de wereld van de darmgezondheid nog steeds relatief onbekend. En dat moet veranderen! Bij betere herkenning van de symptomen van ACNES kan er tijdig behandeling ingezet worden leidt tot snellere en betere genezing.

“Bij ACNES heeft de patiënt buikpijn door een beknelde zenuw in de buikwand.”

In de acute fase heeft ACNES vergelijkbare symptomen als andere (darm)aandoeningen. Dit roept de vraag op waar we ACNES dan specifiek aan kunnen herkennen? Typerend voor ACNES is dat de pijn zich op dezelfde plaats in de buik bevindt en is door veel mensen zelfs met één vinger aan te wijzen. De pijn wordt vaak omschreven als branderig, snijdend en zeer aanwezig. Verdere belangrijke kenmerken zijn dat de buikklachten verergeren bij activiteiten en vrijwel nooit ‘s nachts aanwezig zijn. Soms lijkt het alsof de buikorganen betrokken zijn en kan men er misselijk van worden.

Een deel van de patiënten heeft eerdere buikoperaties gehad of een buiktrauma doorgemaakt, maar ook een groot deel van de patiënten krijgt ACNES zonder luxerend moment.

Veel dokters denken orgaan-gericht en daarom denken artsen/behandelaars bij deze klachten veelal eerst darm- of galwegwegproblematiek. Echter, ACNES is een aandoening in de buikwand en niet in de organen. Vaak komen dokters hier pas achter indien andere diagnose zijn uitgesloten. Wanneer een patiënt zich bijvoorbeeld meldt bij de arts met pijn die zich rechtsonder in de buik bevindt en waarbij de patiënt ook algehele malaise vertoont moet eerst een blindedarmontsteking worden uitgesloten. Bloedonderzoek en beeldvorming van de buik laten geen afwijkingen zien bij ACNES, het is namelijk een beknelde zenuw in de buikwand. Het knijpen van de huid op de ACNES punt kan ook een pijnreactie geven wat de diagnose ACNES versterkt. Een andere manier waarop dokter achter de diagnose ACNES komen is om een pijnstillende injectie te geven ter plekke van de pijn. Indien dit werkt, dan kan een anesthesist (pijnarts) een langdurige pijnblokkade geven.

De aandoening ACNES staat helaas vaak nog niet standaard op het lijstje van differentiële diagnose. Het is echter een belangrijke diagnose om aan te denken bij onbegrepen buikpijn, nadat orgaanproblematiek is uitgesloten.

Lees ook: