Stoppen 5-ASA tijdens anti-TNF therapie lijkt veilig

De eerste behandeling van milde tot matig ernstige colitis ulcerosa is meestal met 5-aminosalicylate (5-ASA) zoals mesalazine. Dit is een therapie die de ontsteking onderdrukt en daarom ook voortgezet wordt als onderhoudstherapie. Indien dit niet voldoende is wordt er overgegaan naar een sterker middel, een biological. Dit betreft een anti-tumour necrosis factor-alpha (anti-TNF) biological. Vaak is infliximab hierbij de eerste keuze. Het is nog onduidelijk wat het effect is van het voortzetten van 5-ASA tijdens het opstarten van anti-TNF onderhoudstherapie.

Deense en Amerikaanse onderzoekers hebben dit uitgezocht door te kijken naar de gegevens in een grote Deense en Amerikaanse database. Patiënten die over gingen op anti-TNF therapie, nadat zij minstens 90 dagen 5-ASA therapie hadden gebruikt, werden in de studie opgenomen.

De onderzoekers keken naar de gegevens van 3.589 patiënten met colitis ulcerosa (2.890 uit de VS en 699 uit Denemarken). Zij bekeken of het stoppen van 5-ASA therapie na het opstarten van anti-TNF therapie leidde tot een vergroot risico op nadelige effecten. Deze waren gedefinieerd als corticosteroïd-reddings-therapie, ziekenhuisopname en chirurgie. Zowel uit het Amerikaanse cohort als het Deense cohort bleek het stoppen van de 5-ASA therapie geen extra nadelige gevolgen met zich mee te brengen.

Deze studie geeft dus aan dat 5-ASA therapie niet voortgezet hoeft te worden op het moment dat er gestart gaat worden met anti-TNF therapie. Een prospectieve studie dient nog verricht te worden om dit nauwgezetter te onderzoeken.

Bron: Ungaro et al. Stopping 5-aminosalicylates in patients with ulcerative colitis starting biologic therapy does not increase the risk of adverse clinical outcomes: analysis of two nationwide population-based cohorts. Gut. 2019 Jun;68(6):977-984.

Lees ook: