Gewicht

Kinderen met overgewicht hebben vaker maagdarm-klachten

Het voorkomen van obesitas en overgewicht bij kinderen is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. Obesitas op de kinderleeftijd kan leiden tot ernstige chronische gezondheidsproblemen op latere leeftijd, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten, leververvetting en psychologische problemen. Er komt ook steeds meer bewijs dat obesitas bij kinderen kan leiden tot functionele gastro-intestinale aandoeningen. Functionele gastro-intestinale aandoeningen zijn een groep aandoeningen die gekenmerkt worden door chronische buikklachten zonder structurele of biochemische oorzaak. Prikkelbare darmsyndroom (PDS) en functionele obstipatie zijn voorbeelden van deze aandoeningen. Er zijn echter nog weinig studies gepubliceerd over deze relatie tussen overgewicht en functionele gastro-intestinale aandoeningen bij kinderen. Daarom was het doel van dit patiënt-controleonderzoek om te bepalen of functionele gastro-intestinale aandoeningen vaker voorkomen bij kinderen met overgewicht en obesitas in vergelijking met een groep kinderen met een gezond gewicht.

In totaal werden 103 kinderen met overgewicht of obesitas en 115 kinderen met een normaal gewicht geïncludeerd in de studie. Lengte en gewicht werden opgemeten om de BMI bij kinderen te berekenen. Kinderen met overgewicht (Body Mass Index (BMI) boven de 85e percentiel) of obesitas (BMI boven de 95e percentiel) en kinderen met een gezond gewicht (BMI onder de 85e percentiel) werden gezien door een gastro-enteroloog om de diagnose functionele gastro-intestinale aandoening vast te stellen. 

Uit de resultaten kwam naar voren dat functionele gastro-intestinale aandoeningen significant meer voorkwamen bij kinderen met overgewicht of obesitas in vergelijking met de groep gezonde kinderen (48% vs. 17%).

“…functionele gastro-intestinale aandoeningen kwamen significant meer voor bij kinderen met overgewicht of obesitas…”

Als mogelijke verklaring voor de relatie tussen overgewicht en het voorkomen van functionele gastro-intestinale aandoeningen noemen de auteurs de eventuele rol van verschillen in voeding, leefstijl en microbioom samenstelling tussen kinderen met een gezond en ongezond gewicht. Ook zouden het voorkomen van psychologische en psychosociale factoren bij kinderen met overgewicht een rol kunnen spelen in het ontstaan van gastro-intestinale aandoeningen. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen wat de precieze onderliggende mechanismen zijn voor deze relatie tussen overgewicht en functionele gastro-intestinale aandoeningen bij kinderen.

Bron: Tambucci R, Quitadamo P, Ambrosi M, et al. Association Between Obesity/Overweight and Functional Gastrointestinal Disorders in Children. JPGN 2019;68: 517–520

Lees ook: