Leefstijl

AC-therapie kan helpen tegen stress bij IBD

AC-therapie, wat staat voor ‘acceptance and commitment’ therapie is een relatief nieuwe vorm van therapie die gebaseerd is op een combinatie tussen mindfullness en acceptatie en is beïnvloed door boeddhistische inzichten. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van therapie en helpt patiënten bepaalde situaties en gedachtes accepteren en jezelf te leren zien in context van je omgeving.

Patiënten met actieve IBD (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) ervaren vaak meer stress dan mensen zonder IBD. Daarbij hebben ze vaak ook meer angstklachten en depressieve klachten dan mensen zonder deze ziekte. Dit verminderd logischerwijs ook de kwaliteit van het leven bij patiënten met deze klachten.

Een onderzoeksgroep uit Duitsland heeft onderzocht of AC-therapie zinvol is bij IBD patiënten. Een patiëntengroep werd geselecteerd waarbij de patiënten een stressscore van boven de 5 hadden (waarbij 10 het hoogst haalbare was) en hadden Crohn ofwel colitis ulcerosa. Deze groep van totaal 122 patiënten werd onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg geen therapie en de tweede groep ontving acht weken AC-therapie. Bij acht en 20 weken werden de patiënten geëvalueerd en met elkaar vergeleken.

AC-therapie bleek een zinvolle methode voor het verminderen van stress en depressieve gevoelens in patiënten met IBD. Echter bleken de angstgevoelens tussen beide groepen niet van elkaar te verschillen. Als kanttekening moet wel worden geplaatst dat de onderzochte groep in deze studie een patiëntengroep was met een hoge stress- en depressie-level en dat daarbij de werkzaamheid bij patiënten met mindere belasting van stress en depressieve gevoelens niet aangetoond is.

Kortom, AC-therapie kan een zinvolle methode zijn om stress en sombere gevoelens te doen verminderen in patiënten met IBD die deze in hoge mate ervaren.

Bron: Wynne et al. Acceptance and Commitment Therapy Reduces Psychological Stress in Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology 2019;156:935–945.

Lees ook: