Slaapproblemen

Angst en depressie komt vaak voor bij IBD

Inflammatoire darmaandoening (IBD), waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is een levenslange aandoening zonder genezing. Patiënten met IBD kunnen symptomen ervaren van veel voorkomende psychische stoornissen zoals angst en depressie vanwege bi-directionele communicatie via de darm-hersen-as. Vanwege de chronische aard van de ziekte resulteert dit vaak in verminderde kwaliteit van leven en verminderd sociaal functioneren.

De geestelijke gezondheid van patiënten met IBD is een groeiende zorg. De gegevens wijzen niet alleen op het vaak voorkomen van psychiatrische aandoeningen naast de IBD, maar ook de negatieve effecten van depressie en angst op de ziekte-uitkomst. Gegevens tonen consequent aan dat patiënten met IBD en psychische aandoeningen vaker operaties, diagnostische onderzoeken, ziekenhuisopnames hebben en corticosteroïden gebruiken. Bovendien zijn zij minder geneigd zijn zich te houden aan geneesmiddelen. In een grote Amerikaanse database hadden patiënten met IBD en psychiatrische aandoening significant meer bezoeken aan spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames, evenals hogere chirurgische, medische en apotheekkosten dan patiënten met alleen IBD. Deze bevindingen komen overeen met de literatuur voor andere chronische ziekten.

Onderzoekers hebben nu gekeken naar de omvang van geestelijke problemen en IBD aan de hand van de gepubliceerde literatuur. Zij vonden uiteindelijk 77 artikelen die voldeden aan de criteria, met in totaal 30.118 patiënten. Angstsymptomen werden in 32,1% van 58 onderzoeken gerapporteerd en depressiesymptomen in 25,2%. In onderzoeken die de prevalentie van angst of depressie rapporteerden bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa binnen dezelfde studiepopulatie, hadden patiënten met de ziekte van Crohn een grotere kans op angst- en depressiesymptomen dan patiënten met colitis ulcerosa. Over het algemeen hadden vrouwen met IBD meer kans op symptomen van angst (33,8% versus 22,8%), hetzelfde gold voor depressie (21,2% versus 16,2%). De prevalentie van symptomen van angst (57,6% versus 38,1%) of depressie (38,9% versus 24,2%) was hoger bij patiënten met actieve IBD dan bij patiënten met inactieve ziekte.

“…hadden patiënten met de ziekte van Crohn een grotere kans op angst- en depressiesymptomen dan patiënten met colitis ulcerosa.”

Er is dus een hoge prevalentie van symptomen van angst en depressie bij patiënten met IBD, waarbij tot een derde van de patiënten lijdt aan angstsymptomen en een kwart lijdt aan depressiesymptomen. De prevalentie was ook verhoogd bij patiënten met actieve ziekte: de helft van deze patiënten voldeed aan de criteria voor angstsymptomen en een derde aan de criteria voor depressiesymptomen. Het is dus belangrijk dat behandelend artsen hier bewust van zijn en op deze aandoeningen screenen en behandelen, waardoor de resultaten voor patiënten met IBD verbeterd kunnen worden

Bron: Prevalence of symptoms of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Barberio B, Zamani M, Black CJ, Savarino EV, Ford AC.Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar 12:S2468-1253(21)00014-5.

Lees ook: