Een aspirientje reduceert darmkankerrisico

Darmkanker is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken door kanker, goed voor 9,2% van de totale sterfgevallen door kanker in 2018. Colonoscopiescreening met verwijderen van adenomateuze poliepen is in verband gebracht met een grote vermindering van de incidentie van en overlijden door darmkanker. Gerichte preventiestrategieën kunnen het potentieel hebben om voorkomen van darmkanker en overlijden hieraan verder verminderen.

Aanzienlijk bewijs heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), met name aspirine, gepaard gaat met een verminderd risico op darmpoliepen en kanker. In het licht van mogelijke bijwerkingen, zoals het verhoogde risico op maagdarmbloedingen/zweren en cardiovasculaire voorvallen, is het echter vooral belangrijk om te bepalen voor wie het voordeel opweegt tegen het risico.

Onderzoekers denken dat het positieve effect van NSAIDs per individu kan verschillen en dat dit gedeeltelijk komt door genetische variaties, zogenaamde single nucleotide polymorphisms (SNP’s). Recente onderzoeken hebben aangetoond dat met het gebruik van een polygene risicoscore (PRS), waarbij gekeken word naar zowel specifieke darmkanker-gerelateerde SNPs als traditionele modellen, beter vooraf de respons kan worden bepaald.

Het doel van deze studie was om het effect van regelmatig gebruik van NSAID’s (inclusief aspirine) op het darmkanker-risico te beoordelen. Gegevens werden verzameld uit een groot bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Duitsland. Een polygene risicoscore (PRS) op basis van 140 darmkanker-gerelateerde genen werd gebruikt om het genetische risico te kwantificeren. In totaal werden 5129 darmkanker-gevallen en 4093 controles in deze analyse opgenomen. Het regelmatige gebruik van NSAID’s (inclusief aspirine) was geassocieerd met een verminderd CRC-risico [odds ratio (OR) 0,66], evenals regelmatig gebruik van alleen aspirine (OR 0,73).

In deze grootschalige case-control studie was regelmatig gebruik van NSAID’s (inclusief aspirine) en aspirine alleen geassocieerd met respectievelijk 34% en 27% lager risico op CRC, zonder enige indicatie van interactie door PRS.

Bron: Xuechen Chen et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, polygenic risk score and colorectal cancer risk. Aliment Pharmacol Ther. 2021 Jul.

Lees ook: