Darmklachten bij chemotherapie

Overeenkomsten tussen immunotherapie gerelateerde colitis en IBD

Immunotherapie is een paradigma geworden in de behandeling van kanker. Het doel van immunotherapie is het versterken van het afweersysteem (ook wel het immuunsysteem genoemd) om kankercellen te bestrijden. De belangrijkste spelers binnen de immunotherapie zijn de checkpointremmer (CPI), anti-CTLA-4 (cytotoxisch T-lymfocytantigeen 4) en anti-PD-1/PD-L1 (geprogrammeerde celdood 1-receptor/geprogrammeerd celdoodligand 1) antilichamen met name voor mensen met lokaal gevorderde en uitgezaaide kankers.

Sinds hun introductie in 2003 zijn de indicaties voor het gebruik van immunotherapieën verder uitgebreid dan de oorspronkelijke indicaties van huidkanker en longkanker. Echter, een frequente en soms behandeling beperkende bijwerking van immunotherapie zijn de ontwikkeling van klinisch invaliderende immuungerelateerde bijwerkingen (irAE’s) als gevolg van het algemene verlies van de remming van immuun cellen. Vaak aangetaste plaatsen omvatten het maagdarmkanaal, longen, huid, endocriene organen en lever, die allemaal worden beschadigd door een auto-immuun-achtige ontsteking.

irAE-gerelateerde colitis komt voor bij maximaal 20% van de met immunotherapie behandelde patiënten en kan een bedreiging vormen om de therapie voort te zetten. In de behandeling van de colitis zijn vaak steroïden en antitumornecrosefactor α (TNF-α) therapie nodig zijn voor de behandeling.

Weefselmonsters van immunotherapie-patiënten vertoonden significant lagere chroniciteitsscores en vergelijkbare activiteit scores in vergelijking met patiënten met IBD. Hierbij speelde de specifieke verhoudingen van immuuncellen (CD8 en FoxP3) een belangrijke rol. Het pro-inflammatoire immuunfenotype van anti-CTLA-4-geassocieerde colitis heeft een significante overlap met IBD. CD8/FoxP3-verhoudingen kunnen de therapeutische respons voorspellen bij CPI-geassocieerde colitis.

Bron: Lo et al. Checkpoint Inhibitor Colitis Shows Drug-Specific Differences in Immune Cell Reaction That Overlap With Inflammatory Bowel Disease and Predict Response to Colitis Therapy. Am J Clin Pathol. 2021;156(2):214-228. 

Lees ook: