Coloscopie

Screening middels ontlastingstest even effectief als colonoscopie in opsporen darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Indien het tijdig wordt opgespoord is genezing nog goed mogelijk, vandaar dat veel landen een darmkankerscreenings-programma zijn gestart. In Nederland wordt er gescreend middels een 2-jaarlijks ontlastingsonderzoek waarbij er wordt gekeken naar (microscopisch) bloed in de ontlasting, terwijl andere landen direct een inwendig kijkonderzoek (colonoscopie) verrichten. Zweedse onderzoekers hebben gekeken welke methode het meest effectief is.

Zweedse inwoners van 60 ten tijde van het onderzoek werden willekeurig ingedeeld in een ontlastingsonderzoek of colonoscopie. Het primaire doel van het onderzoek was hoe vaak darmkanker gevonden werd en het overlijden aan darmkanker.

Tussen maart 2014 en december 2021 werden 31.140 personen uitgenodigd voor de colonoscopie groep en 60.300 voor het ontlastingsonderzoek. In totaal deed 35·1% daadwerkelijk mee in de colonoscopie-groep, in tegenstelling tot 55·5% ontlastingsonderzoek-groep. In de analyse werd darmkanker ontdekt bij 49 personen (0·16%) in de colonoscopie-groep en bij 121 personen (0·20%) in de ontlastingsonderzoek-groep. Dit verschil was niet significant. Er werden wel bij meer mensen relevante poliepen gevonden in de colonoscopie-groep (2·05%) dan in de ontlastingsonderzoek-groep (1·61%) (RR 1·27, 95% CI 1·15–1·41), met name meer poliepen aan de rechterzijde van de dikke darm. Er waren geen complicaties in de ontlastingsonderzoek-groep en in de colonoscopie-groep waren er 2 perforaties en 15 bloedingen in de 16.555 colonoscopieën.

Uit dit onderzoek blijkt dat mensen eerder geneigd zijn om aan screening mee te doen middels een ontlastingsonderzoek dan direct een dikke darmonderzoek middels colonoscopie. Uiteindelijk lijken beiden vormen van screening evenveel patiënten met darmkanker op te sporen als er wordt gecorrigeerd voor deelname. Wel worden er logischerwijs meer poliepen gevonden bij screening middels colonoscopie.

Bron: Forsberg et al. Once-only colonoscopy or two rounds of faecal immunochemical testing 2 years apart for colorectal cancer screening (SCREESCO): preliminary report of a randomised controlled trial. Lancet Gastroenterology and Hepatology, March 14, 2022

Lees ook: