Overgewicht in jeugd geeft verhoogd risico op darmkanker

Mensen met overgewicht of obesitas in de twintig lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van vroege darmkanker, rapporteren onderzoekers in Duitsland.

Dr. Hermann Brenner van het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek, in Heidelberg, en collega’s merkten op dat in verschillende landen een stijging van darmkanker met vroege aanvang waar te nemen is, ondanks stabiele of dalende cijfers bij oudere volwassenen. Ze geloven dat hun studie een van de eerste is die verbanden onderzoekt tussen BMI op bepaalde leeftijden in de vroege volwassenheid en het risico op darmkanker met vroege aanvang, gedefinieerd voor deze studie als aanvang vóór de leeftijd van 55 jaar.

De bevindingen zijn gebaseerd op een lopende studie van darmkanker in het zuidwesten van Duitsland, met meer dan 20 klinieken die darmkanker-chirurgie hebben uitgevoerd binnen een populatie van ongeveer 2 miljoen mensen. De 1.368 deelnemers in deze studie (747 darmkanker-patiënten en 621 controles) waren allemaal jonger dan 55 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Om te voorkomen dat BMI-gegevens worden verward met mogelijk gewichtsverlies bij patiënten kort voor diagnose, werd informatie over gewicht en lengte op de leeftijd van 20 en 30 en ongeveer 10 jaar voordat de diagnose werd gesteld gebruikt om de BMI te berekenen. De prevalentie van overgewicht en obesitas nam vanaf de leeftijd van 20 jaar gestaag toe bij zowel de darmkanker gevallen en controles, maar was hoger bij de patiënten met darmkanker op alle leeftijden. Vergeleken met deelnemers met een BMI van minder dan 25 kg/m2 hadden degenen met een BMI van ten minste 30 kg/m2 op de leeftijd van 20 en 30 jaar en ongeveer 10 jaar voor diagnose darmkanker 2,56 (95% BI 1,20 tot 5,44), 2,06 (95% BI, 1,25 tot 3,40) en 1,88 (95% BI, 1,30 tot 2,73) keer hogere risico’s op vroeg optredende darmkanker. Een BMI tussen 25 en 30 was ook significant geassocieerd met een hoger risico, hoewel de toename minder uitgesproken was dan bij obesitas (dus een BMI van 30 of hoger).

Deze studie laat wederom zien duidelijk is hoe belangrijk het is dat de zwaarlijvigheidsepidemie bij jongere generaties moet worden aangepakt.

Bron: Li et al. Associations of body mass index at different ages with early-onset colorectal cancer. Gastroenterology, December 2021

Lees ook: