dyspepsie

Slaappositie belangrijk voor mensen met zuurbranden

De positie waarin een persoon met gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) slaapt, lijkt van invloed te zijn op het optreden van refluxsymptomen tijdens de nacht, volgens een Nederlandse studie verricht in het Amsterdam UMC.

Bevindingen van deze studie suggereren dat als bepaalde slaapposities worden verminderd of volledig kan worden vermeden, patiënten een aanzienlijk kortere blootstellingstijd aan zuur zullen hebben, wat kan resulteren in minder slokdarmbeschadiging en minder nachtelijke refluxsymptomen. Aanpassingen in de levensstijl, zoals het hoofdeinde van het bed verhogen en het vermijden van eten en/of drinken voor het naar bed gaan, zijn vaak de eerste stappen in de behandeling van lastige nachtelijke refluxsymptomen, maar over de slaappositie wordt eigenlijk vrijwel niets gezegd door artsen op dit moment.

De onderzoekers bekeken het effect van spontane slaaphoudingen op het optreden van nachtelijke gastro-oesofageale reflux. Dit deed men door het meten van de zuurgraad in de slokdarm (pH-impedantie) en slaaphouding te monitoren bij 57 patiënten met refluxsymptomen. Ze observeerden een significant kortere blootstelling aan zuur wanneer de patiënt in de linker zijligging sliep in vergelijking met de rechter zijligging (P=0.022) en de rugligging (P=0.022). Bovendien was de klaringstijd van slokdarmzuur significant korter in de linker zijligging in vergelijking met liggende (P=0,030) en rechter zijligging (P=0,002).

Met de informatie uit deze studie zouden dokters patiënten kunnen adviseren om zoveel mogelijk op de linker zijligging te slapen om het optreden van brandend maagzuur en/of regurgitatiesymptomen te verminderen. De positie van de maag ten opzichte van de slokdarm-maag-overgang is echter de meest waarschijnlijke verklaring voor de betere uitkomsten.

Bron: Schuitenmaker J et al. Associations Between Sleep Position and Nocturnal Gastroesophageal Reflux: A Study Using Concurrent Monitoring of Sleep Position and Esophageal pH and Impedance. American Journal of Gastroenterology, online December 20, 2021.

Lees ook: