Ziekte van Crohn

Darmrust bij ziekte van Crohn bij volwassenen kan tot herstel zorgen

Het darmrustdieet voor de ziekte van Crohn (Crohn’s disease exclusion diet; CDED) is een restrictief dieet dat gedeeltelijk aangevuld kan worden met drinkvoeding. CDED is effectief voor het induceren van remissie bij kinderen met milde tot matige ziekte van Crohn. Israëlische onderzoekers wilden de CDED beoordelen bij volwassenen met de ziekte van Crohn.

Ze deden tussen 2017-2020 een open-label, gerandomiseerde studie in drie medische centra in Israël. Geschikte patiënten waren volwassenen in de leeftijd van 18-55 jaar met milde tot matige ziekte van Crohn (gedefinieerd door een Harvey-Bradshaw Index-score van 5-14 punten), die nog nooit biologicals hadden gebruikt, een maximale ziekteduur van 5 jaar, met actieve ziekte op colonoscopie, of beeldvorming met verhoogde ontstekingsmarkers (C-reactief proteïne >5 mg/L of fecale calprotectineconcentratie >200 μ/g). Patiënten werden willekeurig (1:1) toegewezen aan CDED plus gedeeltelijke drinkvoeding of CDED alleen gedurende 24 weken. Door de aard van de verschillende interventies wisten patiënten en onderzoekers in welke groep patiënten werden ingedeeld. Het eindpunt was klinische remissie, gedefinieerd als een Harvey-Bradshaw Index-score van minder dan 5 in week 6.

Tussen 12 januari 2017 en 11 mei 2020 werden 91 patiënten gescreend, van wie 40 willekeurig werden toegewezen aan de groep CDED plus gedeeltelijk drinkvoeding (19) of alleen groep CDED (21). In week 6 hadden 13 (68%) van 19 patiënten in de groep met CDED plus gedeeltelijke drinkvoeding en 12 (57%) van de 21 patiënten in de groep met CDED klinische remissie bereikt (p=0·4618). Van de 25 patiënten die in week 6 in remissie waren, waren er 20 (80%) in aanhoudende remissie in week 24 (12 patiënten in de groep met CDED plus gedeeltelijke drinkvoeding en acht in de groep met alleen CDED). 14 (35%) van de 40 patiënten waren in endoscopische remissie in week 24 (acht patiënten in de groep met CDED plus gedeeltelijke drinkvoeding en zes in de groep met alleen CDED). In geen van beide groepen werden ernstige bijwerkingen of behandeling gerelateerde bijwerkingen gemeld. CDED met of zonder gedeeltelijke drinkvoeding was effectief voor het induceren en onderhouden van remissie bij volwassenen met milde tot matige ziekte van Crohn (zonder ooit biological gebruikt te hebben) en zou kunnen leiden tot endoscopische remissie.

“CDED met of zonder gedeeltelijke drinkvoeding was effectief voor het induceren en onderhouden van remissie bij volwassenen met milde tot matige ziekte van Crohn.”

Deze gegevens suggereren dat darmrust kan worden gebruikt voor milde tot matige actieve ziekte van Crohn en moet worden beoordeeld in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

Bron: yanai et al. The Crohn’s disease exclusion diet for induction and maintenance of remission in adults with mild-to-moderate Crohn’s disease (CDED-AD): an open-label, pilot, randomised trial. Lancet Gastroenterolgy January 2022

Lees ook: