Dementie lijkt vaker voor te komen bij mensen met IBD

Er is toenemend bewijs dat er relatie bestaat tussen een veranderde darmmicrobiota met neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson en MS. Uit eerder onderzoek leek er een associatie te zijn met Parkinson en IBD. Taiwanese onderzoekers hebben nu gekeken naar de relatie tussen het ontwikkelen van dementie bij IBD.

Zij hebben een groep van 1.742 patiënten met IBD vergeleken met een 10x zo grote groep zonder IBD. De groepen werden vergeleken op basis van leeftijd, geslacht, sociaal economische achtergrond en uiteraard type IBD. Gemiddeld werden de groepen 16.7 jaar gevolgd. Zij vonden dat er in de IBD groep 5.5% dementie ontwikkelde in tegenstelling tot 1.4% in de groep zonder IBD. Bovendien was de gemiddelde leeftijd waarop dementie zich voordeed ook aanzienlijk lager met 76.24 jaar versus 83.45 jaar. Van alle vormen van dementie leek het risico op de ziekte van Alzheimer het grootst. Er werd geen verschil gezien tussen patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Het is bekend dat chronische inflammatie schade aan het brein triggert. Hoe dit precies werkt is nog onbekend. Mogelijk zorgt de verstoorde darmmicrobiotica voor een andere samenstellingen van neurotransmitters en neuromodulators die in de darm aangemaakt worden, zoals bijvoorbeeld korte keten vetzuren, dopamine en serotonine. Daarnaast zouden mogelijk via de nervus vagus (een belangrijke zenuw die vanuit de hersenen tot in de darmen loopt) neurotoxische metabolieten richting brein getransporteerd kunnen worden en daar schade aanrichten.

Bron: Zhang B et al. Inflammatory bowel disease is associated with higher dementia risk: a nationwide longitudinal study. March 2020

Lees ook: