Maagzuurremmers lijken de werking van infliximab te beïnvloeden

Infliximab is een antilichaam dat de lichaamsafweer onderdrukt en ontstekingen remt. Het middel wordt ingezet bij de ernstigere vormen van inflammatoire darmziekten (IBD). Niet bij iedereen werkt het medicijn even goed, dit kan verschillende redenen hebben.

Veelvoorkomende redenen zijn te lage werkzame therapeutische bloedspiegels (metabolisering), antistoffen tegen het medicijn en verlies van het medicijn ten gevolge van een ernstig ontstoken darm. Maar daarnaast lijkt het ook dat interactie met andere medicijnen de werking van infliximab kan beïnvloeden. Een groep onderzoekers heeft gekeken naar de invloed van de de frequent voorgeschreven maagzuurremmers: proton pomp inhibitors (PPIs).

Zij verzamelden de data uit vijf gerandomiseerde studies waaraan 889 IBD patiënten meededen met infliximab en PPI en 147 patiënten met infliximab zonder PPI. De onderzoekers vonden dat IBD patiënten met PPI een significant lager kans hadden om de ziekte onder controle te krijgen (remissie) na 30 weken Infliximab (odds ratio 0.45; P<0.001). Op week 30 had 30% van de PPI groep remissie bereikt versus 49% van de IBD patiënten die PPI gebruikten. Ook op week 54 waren de remissie percentages lager voor de PPI groep (40% vs. 62%; P<0.001). Deze associatie werd met name bij patiënten met Crohn gezien. Patiënten met PPI hadden ook een significant hoger risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden (15% vs. 8%, P=0.007).

“De onderzoekers vonden dat IBD patiënten met PPI een significant lager kans hadden om de ziekte onder controle te krijgen.”

De onderzoeker hebben gekeken of er meer maagdarminfecties voorkwamen in de PPI groep, maar dit bleek niet zo te zijn. Het idee hierachter is dat maagzuur zorgt voor een zuur milieu waardoor het een barrière vormt tegen schadelijke bacteriën. Indien iemand maagzuurremmers (PPI) gebruikt, wordt deze barrière functie deels teniet gedaan. Een andere mogelijke verklaring is dat PPI mogelijk het immuunsysteem beïnvloedt en voor een ongunstige darmmicrobiota zorgt. Maar dit zijn nog theorieën die verder onderzocht moeten worden.

Bron: Lu TX et al. The influence of pump inhibitor therapy on the outcome of infliximab therapy in inflammatory bowel disease: a patient-level meta-analysis of randomised controlled studies. Gut, December 2020

Lees ook: