Slokdarmkanker

Eosinofiele Oesofagitis, een diagnose in opkomst

Eosinofiele oesofagitis is een aandoening waarbij sprake is van chronische ontsteking in de slokdarm. Zonder behandeling zal deze ontsteking verergeren waardoor verlittekening kan optreden in de slokdarm. Door de verlittekening ontstaan vernauwingen waardoor eten in de slokdarm kan blijven hangen en lastig kan passeren naar de maag. Dit kan het gevoel geven dat eten niet goed zakt en het kan ook pijn veroorzaken. Als eten blijft steken in de slokdarm en helemaal niet meer kan passeren (ook wel voedselimpactie genoemd), dan kan een spoed kijkonderzoek nodig zijn waarbij de voedselbrok meteen kan worden verwijderd.

Er is wereldwijd een forse stijging te zien in het aantal mensen met eosinofiele oesofagitis en een groot deel is waarschijnlijk nog niet gediagnosticeerd. Het is een relatief nieuwe aandoening en vandaar dat er nog niet veel over de aandoening bekend is. Zoals veel andere chronische aandoeningen spelen waarschijnlijke meerdere factoren een rol als oorzaak. In de wand van de slokdarm van mensen met eosinofiele oesofagitis worden bepaalde ontstekingscellen gezien die eveneens te zien zijn bij andere allergische aandoeningen (zoals astma en eczeem) en deze allergische aandoeningen treden ook vaker op bij mensen met eosinofiele oesofagitis. Naast allergieën lijken ook omgevingsfactoren en genetische factoren een rol te spelen bij het ontstaan van eosinofiele oesofagitis.

“Er is wereldwijd een forse stijging te zien in het aantal mensen met eosinofiele oesofagitis en een groot deel is waarschijnlijk nog niet gediagnosticeerd.”

Bij een vernauwing van de slokdarm kan het nodig zijn om, al dan niet met spoed, de vernauwing op te rekken tijdens een kijkonderzoek van de slokdarm. Als de ontsteking echter niet wordt behandeld, dan blijft het proces van verlittekening doorgaan en ontstaan nieuwe vernauwingen. Daarom is het nodig om met medicijnen de ontsteking te onderdrukken, ook al zijn er geen klachten. De medicijnen die tegenwoordig hiervoor worden gegeven zijn maagzuurremmers (zoals omeprazol of pantoprazol) of een ontstekingsremmer (jorveza). Echter werken deze medicijnen bij sommige mensen niet voldoende tegen de ontsteking en het is niet bekend welke factoren bijdragen bij het al dan niet werken van de medicijnen. Of de medicatie voldoende effect heeft op de ontsteking moet gecontroleerd worden middels een kijkonderzoek van de slokdarm omdat de symptomen niet overeenkomen met de mate van ontsteking. Een andere behandeloptie is een speciaal dieet waarbij bepaalde voedselgroepen worden weggelaten. Het is echter moeilijk om erachter te komen of en welke voedselgroepen bijdragen aan de ontsteking omdat dit bij iedereen verschillend is en het is een lange weg om dit vast te stellen. Om dit te onderzoeken zijn namelijk meerdere kijkonderzoeken van de slokdarm nodig omdat je niet kunt uitgaan van de symptomen. Daarnaast is het ook lastig om je strikt aan een dieet te houden omdat een fout snel is gemaakt en het dieet ook relatief duur is.

Het is gebleken dat mensen met eosinofiele oesofagitis meer mentale stress ervaren dan mensen zonder deze aandoening. Zo is er een verandering te zien in het eetgedrag (bijv. meer kauwen of het vermijden van bepaalde voeding) en er is meer angst wat erg lastig kan zijn in sociale situaties. Ook de coping mechanismen (de manier waarop je omgaat met een probleem of stress) verschillen tussen mensen met en zonder eosinofiele oesofagitis en lijkt gerelateerd te zijn aan de kwaliteit van leven.

De diagnose eosinofiele oesofagitis is dus een relatief nieuwe diagnose die tegenwoordig steeds meer gesteld wordt. Het is belangrijk om de ontsteking in de slokdarm te remmen met medicatie om complicaties te voorkomen, ook al zijn er geen symptomen aanwezig. Daarnaast kan aandacht voor de mentale stress en coping wellicht bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Bronnen:

Lees ook: