zoetstoffen

Inflammatoire darmziekte patiënten hebben vaker de voorkeur voor kunstmatige zoetstoffen en caloriearme voeding, maar de vraag is of dat goed is

De laatste decennia is er steeds meer suiker in onze voeding gekomen. Het is bekend dat teveel suiker niet gezond is, daarom kiezen veel mensen in plaats van suiker voor kunstmatige zoetstoffen. Deze kunstmatige zoetstoffen bevatten dan wel minder calorieën, er bestaan echter ook (dier)studies waar uit blijkt dat deze zoetstoffen niet altijd even gunstig zijn en kunnen bijdragen aan ontstekingen in de darm.

Eerdere studies laten zien dat patiënten met IBD (inflammatoire darmziekten) vaker zoet voedsel eten dan mensen zonder IBD. Opvallend is ook dat studies hebben laten zien dat 10% tot 36% van de IBD patiënten opvlammingen of meer last krijgt van zoet eten. Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft daarom gekeken naar hoe vaak IBD patiënten kunstmatige zoetstoffen eten en of kunstmatige zoetstoffen als gezonde optie worden ervaren.

Aan het onderzoek deden in totaal 130 mensen mee. Van de 130 mensen hadden 93 IBD en 37 geen IBD. Deelnemers kregen een vragenlijst die ze moesten beantwoorden. De vragenlijst bevatte zowel een open vraag als 14 meerkeuze vragen. De open vraag luidde als volgt: noem alle etenswaren waarvan je denkt dat ze je ziek maken of je klachten verergeren. Verder gingen de vragen over hoe vaak 9 voedingsgewoontes voorkwamen, welke dieetvoorkeuren de deelnemer hadden en welke meningen ze hebben over kunstmatige zoetstoffen. Er werden vragen gesteld over zowel kunstmatige zoetstoffen en suiker als gezonde etenswaren, zoals water, groenten en fruit. De antwoordopties waar de deelnemers uit konden kiezen waren nooit, zelden, soms, vaak, heel vaak. De antwoorden van de IBD patiënten werden vergeleken met de antwoorden van de gezonde mensen.

Het bleek dat deelnemers met IBD in vergelijking met gezonde deelnemers vaker kunstmatige zoetstoffen gebruikten in plaats van suiker, een voorkeur hadden voor caloriearme producten (wat ook vaak kunstmatige zoetstoffen bevat), en minder  groenten en fruit aten. Er was geen verschil tussen IBD patiënten en gezonde mensen in hun voorkeur voor water in plaats van sap of frisdrank. Opvallend was dat ongeveer 23% van de IBD patiënten aangaf dat zoet, suikerig of bewerkt eten hun klachten verergert. Tenslotte concludeerden de onderzoekers dat IBD patiënten het gebruik van kunstmatige zoetstoffen met gezond gedrag associëren.

“Het bleek dat deelnemers met IBD in vergelijking met gezonde deelnemers vaker kunstmatige zoetstoffen gebruikten in plaats van suiker.”

Deze informatie ten aanzien van voedingspatronen is belangrijk zodat zorgverleners gepaster advies kunnen geven aan IBD patiënten over gezonde voeding.

Bron: Basson A et al. Sweets and Inflammatory Bowel Disease: Patients Favor Artificial Sweeteners and Diet Foods/Drinks Over Table Sugar and Consume Less Fruits/Vegetables. Inflammatory Bowel Diseases, 2023, January 21

Lees ook: