probiotica

Minder microben dan eerder gedacht, maar niet minder belangrijk

In vele wetenschappelijke artikelen, websites en boeken wordt beschreven dat onze lichaamscellen sterk in de minderheid zijn ten opzichte van de microben in ons lichaam met een verschil van 10:1 (microben:lichaamscellen). Het meest geciteerde artikel voor de verhouding van 10:1 komt van Savage en collega’s uit 1977. Een groep wetenschappers uit Israël zijn gaan uitzoeken of dit getal eigenlijk klopt.

Het aantal microben in het lichaam

Het overgrote deel van ons microbioom bestaat uit bacteriën die zich bevinden in onze dikke darm. In het artikel uit 1977 wordt genoemd dat we 1014 microbiële cellen in ons lichaam hebben. Dit getal is gebaseerd op een artikel van Luckey uit 1972. Dit is een grove schatting wat gebaseerd is op het hebben van 1.0 x 1011 bacteriën per gram darminhoud (gemeten door deze te tellen onder de microscoop), vermenigvuldigd met 1 liter als geschatte totale hoeveelheid van het maag-darmkanaal. Echter, het gros van de darm microben bevinden zich in de dikke darm, wat maar een geschat volume van ongeveer 400ml heeft. Dus zeer waarschijnlijk is de 1014 een ruime overschatting van de werkelijke hoeveelheid darmmicroben.

De wetenschappers uit Israël kwamen na een zoektocht door de literatuur op een schatting van 0.92 x  1011 bacteriën per gram darminhoud (gemeten met diverse methoden). Vermenigvuldigd met de darminhoud van de dikke darm (waar vrijwel alle darmmicroben zich bevinden) komen zij op een nieuwe schatting van 3.9 x 1013 darm bacteriën, met een gewicht van ongeveer 200 gram.

Het aantal lichaamscellen

De hoeveelheid lichaamscellen van 1013 had Savage verkregen uit een boek van de geneticus Dobzhansky uit 1970, waarbij niet staat vermeld hoe dit getal tot stand is gekomen.

Middels een aantal berekeningen laten de Israëlische wetenschappers zien dat de ‘gemiddelde man’ ongeveer 3.0 x 1013 lichaamscellen heeft. Waarbij de ‘gemiddelde man’ een man tussen de 20-30 jaar is met een lengte van 1.70 en gewicht van 70 kg. Een verbazingwekkend weetje hierbij is dat wel 85% van deze lichaamscellen rode bloedcellen zijn! En als je kijkt naar gewicht wordt dit voor 75% bepaald door onze spier- en vet cellen.

Iets meer darm microben dan lichaamscellen

Als we dan de ratio berekenen met de nieuwe schattingen, veranderd deze van 10:1 naar 1,3:1,0 (microben:lichaamscellen). Deze verhouding lijkt van jong (vanaf 1 maand) tot oud en voor mannen en vrouwen weinig te veranderen. En deze hoeveelheden zitten zelfs zo dicht bij elkaar dat als je een keer goed poept, je ineens even meer lichaamscellen dan microben hebt!

“Als we dan de ratio berekenen met de nieuwe schattingen, veranderd deze van 10:1 naar 1,3:1,0 (microben:lichaamscellen).”

Ondanks dat met deze nieuwe schattingen de verhouding nu bijna een-op-een is, neemt dit natuurlijk niet het biologische belang van het darm microbioom weg. Want het is inmiddels wel duidelijk dat ons microbioom een belangrijke rol speelt bij vele processen in ons lichaam en dat verstoringen in de balans kunnen leiden tot ziekte en daar veranderd deze nieuwe verhouding helemaal niks aan.

Bronnen:

Lees ook: