Medicatie

Maagzuurremmers zijn veilig, ook bij langdurig gebruik

Maagzuurremmers, proton pomp inhibitor (PPI), zijn een van de meest voorgeschreven medicijnen. PPIs remmen de aanmaak van het maagzuur en zijn het meest effectieve medicijn tegen zuurbranden. Naast zuurbranden zijn er ook nog andere indicaties waarvoor PPIs worden voorgeschoten. PPIs functioneren namelijk ook als maagbeschermer bij NSAIDs zoals Ibuprofen en Diclofenac en bloedverdunners. Deze groepen medicijnen kunnen namelijk een maagzweer veroorzaken en respectievelijk een maagbloeding.

Alle medicijnen hebben bijwerkingen, zo ook PPIs. Eerder zijn PPIs geassocieerd met vele aandoeningen zoals longontstekingen, maag-darm infecties, longontstekingen, botontkalking, beroertes, nierfalen en zelfs dementie. Deze uitkomsten zijn vaak met grote koppen in de media verschenen, maar zijn nog niet goed en grootschalig onderzocht.

Canadese onderzoekers hebben in een zeer grote gerandomiseerde dubbel-blinde studie gekeken welke bijwerkingen voorkomen bij langdurig gebruik van PPIs. Gedurende gemiddeld 3 jaar kregen 17.598 deelnemers met hart-en vaatziekten waarvoor zijn bloedverdunners gebruikten (Ascal en/of Rivaroxaban) pantoprazol (40 mg daily, n = 8.791) of placebo (n = 8.807). Daarnaast waren de deelnemers ook gerandomiseerd afhankelijk van rivaroxaban (2.5 mg 2x daags) met Ascal (100 mg 1x daags), rivaroxaban (5 mg 2x daags), of Ascal (100 mg) als mono-therapie.

Over beide groepen (pantoprazol versus placebol) werden vrijwel geen bijwerkingen gezien. Alleen voor maagdarm-infecties werd een heel klein verschil gevonden ten nadele van pantoprazol (1.4% vs 1.0% in the placebo group; odds ratio, 1.33; 95% confidence interval, 1.01–1.75). Als er specifiek gekeken werd naar Clostridium Difficile infecties dan was het risico tweemaal hoger bij pantoprazol gebruik dan bij placebo. Er dient wel gezegd te worden dat het voorkomen van deze infectie uitzonderlijk laag was: 13 gevallen onder meer dan 17.500 patiënten.

Concluderend kan dus gezegd worden dat PPIs veilig zijn, ook bij langdurig gebruik.

Bron: Moayyedi P et al. Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin.

Lees ook: