PDS

Pepermuntolie vermindert klachten van het prikkelbare darmsyndroom

Een veel voorkomende oorzaak van maag-darmproblemen is het prikkelbare darm syndroom (PDS), eerder ook wel spastische darm genoemd. Het kan verschillende klachten geven die variëren van persoon tot persoon, zoals terugkerende buikpijn, verstopping, diarree of een opgeblazen gevoel. Ook andere klachten kunnen optreden, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. De oorzaak van PDS is nog onbekend, maar het is wel duidelijk dat voeding vaak een invloed heeft op de klachten. Door de groeiende bekendheid van PDS in de afgelopen jaren zijn er steeds meer behandelingen gekomen om de PDS klachten te verminderen. Het is echter nog vaak een zoektocht naar de goede behandeling en de behandeling heeft niet altijd voldoende effect.

Eén van de medicijnen die tegenwoordig wordt gegeven bij PDS is pepermuntolie. Hierin is menthol het belangrijkste bestanddeel. Het heeft een spier-ontspannend en pijnstillend effect en richt zich tegen ziekteverwekkers. Pepermuntolie is te verkrijgen in capsules die aan de buitenkant een beschermend laagje hebben zodat de olie niet wordt afgebroken in de maag, maar pas vrijkomt in de dunne darm om daar optimaal te werken. Een aantal onderzoeken hebben aangetoond dat pepermuntolie een positief effect heeft op de buikpijn en andere klachten van PDS. Deze studies waren echter niet heel betrouwbaar en de criteria om aan het beeld PDS te voldoen zijn veranderd. Daarom is een groot nieuw onderzoek in Nederland uitgevoerd om het effect van pepermuntolie te onderzoeken bij patiënten met PDS. Ook is onderzocht of er een verschil in effect is tussen capsules waarbij de pepermuntolie vrijkomt in de dunne darm en capsules waarbij de pepermuntolie in de dikke darm wordt afgegeven.

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden 189 patiënten met PDS mee die verdeeld werden in drie groepen. De eerste groep kreeg capsules met pepermuntolie die vrijkomt in de dunne darm, de tweede groep kreeg capsules met pepermuntolie die vrijkomt in de dikke darm en de laatste groep kreeg een placebo. De patiënten wisten niet in welke groep ze waren ingedeeld, dus ze wisten niet welk middel ze kregen. De capsules moesten acht weken lang geslikt worden. Om een beeld te krijgen van de klachten en de ernst daarvan, vulden patiënten elke dag een dagboek in en beantwoorden ze regelmatig vragenlijsten die werden toegestuurd.

Volgens de Food and Drug Administration (FDA) en de European Medicines Agency (EMA) moeten medicijnen voor PDS aan bepaalde normen voldoen om geschikt te zijn als behandeling. Deze normen zijn: 30% afname van de buikpijn gedurende vier weken en zes punten vermindering van de PDS klachten gedurende vier weken respectievelijk. Aan het eind van het onderzoek bleken beide capsules met pepermuntolie niet aan deze normen te voldoen. Daarentegen had de behandelgroep die capsules kreeg met pepermuntolie die vrijkwam in de dunne darm aan het eind van het onderzoek minder buikpijn en was er een verbetering van andere PDS klachten in tegenstelling tot de behandelgroep met placebo capsules. Er was helemaal geen verschil tussen capsules met pepermuntolie die vrijkwam in de dikke darm en placebo capsules. In beide groepen met pepermuntolie waren meer bijwerkingen opgetreden dan in de groep met placebo. Deze bijwerkingen waren echter mild en verdwenen weer na ongeveer drie weken.

Concluderend lijkt pepermuntolie die vrijkomt in de dunne darm een positief effect te hebben op de buikpijn en andere PDS klachten bij patiënten met PDS. Het middel voldoet echter niet aan de norm van de FDA en de EMA. Dit kan komen doordat er te weinig patiënten meededen aan het onderzoek, door de strenge normen van de FDA en de EMA of door een te korte duur van het onderzoek. Pepermuntolie vermindert de ernst van de klachten bij patiënten met PDS, maar het zorgt niet voor het geheel verdwijnen van de klachten. Een langer onderzoek wordt aanbevolen om het effect van pepermuntolie op langere termijn te beoordelen omdat het effect van de pepermuntolie pas aan het eind van het onderzoek te merken was. Ook zou er meer onderzoek uitgevoerd moeten worden om de oorzaak van PDS te achterhalen om op die manier gerichte medicijnen te ontwikkelen.

Bron: Weerts, Z. et al. (2020). Efficacy and safety of peppermint oil in a randomized, double-blind trial of patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology, 158(1), 123-136

Lees ook: