Achalasie

Opnieuw myotomie van onderste slokdarmkringspier is effectiever dan oprekken na een eerdere operatie voor achalasie

Achalasie is een zeldzame aandoening waarbij zenuwen in de slokdarm niet meer goed werken. Hierdoor is er een abnormale peristaltiek in de slokdarm en kan de onderste sluitspier van de slokdarm niet meer ontspannen. Mensen met achalasie hebben hierdoor vooral last van passageklachten, het terugstromen van onverteerd voedsel, pijn op de borst en gewichtsverlies.

Behandelingen zijn gericht op het openzetten van de onderste slokdarmsluitspier zodat eten weer kan passeren naar de maag. Via een kijkonderzoek kan de onderste sluitspier worden opgerekt met een ballon of er kan botox in worden gespoten waardoor de sluitspier ontspant. Deze twee behandelingen zijn vaak tijdelijk effectief. Een meer permanente behandeling is het doorsnijden van de onderste sluitspier tijdens een operatie. Dit is vaak effectief, maar gaat ook gepaard met risico’s van een operatie. Het doornemen van de onderste sluitspier via een kijkonderzoek is een relatief nieuwe behandeling en wordt ook wel perorale endoscopische myotomie (POEM) genoemd. Al eerder is gebleken dat POEM op de langere termijn effectiever is dan het oprekken van de onderste sluitspier. In een vervolgonderzoek is gekeken of POEM ook effectiever is bij mensen met achalasie die eerder een operatie hebben gehad waarbij de onderste sluitspier van de slokdarm is doorgenomen maar opnieuw of persisterende klachten hebben.

In totaal deden 90 patiënten mee aan het onderzoek en ze hadden allemaal opnieuw of persisterende klachten na een eerdere operatie. Bij de helft van deze patiënten werd de onderste sluitspier opgerekt en de andere helft onderging POEM. Eén jaar na behandeling bleek POEM effectiever te zijn dan de oprekking (62,2% vs. 26,7%) en het bleek ook veilig te zijn. Na POEM is er meer kans op zuurbranden aangezien de onderste sluitspier wordt doorgenomen en maagzuur dan makkelijker kan terugstromen in de slokdarm. Dit kan irritatie veroorzaken in de slokdarm (reflux oesofagitis) en dat wordt op gecontroleerd na de behandeling. Uit het onderzoek bleek dat reflux oesofagitis vaker voorkwam bij POEM (34,3% vs. 15%), maar dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen aangezien het niet statistisch significant is.

“Eén jaar na behandeling bleek POEM effectiever te zijn dan de oprekking (62,2% vs. 26,7%) en het bleek ook veilig te zijn.”

Het blijkt dus dat POEM een effectieve en veilige behandeling is als klachten persisteren of opnieuw optreden na een operatie. Het effect van POEM is in het onderzoek beoordeeld na één jaar en het onderzoek zal nog continueren tot een follow-up periode van vijf jaar.

Bron: Saleh C et al. The efficacy of peroral endoscopic myotomy vs. pneumatic dilation as treatment for patients with achalasia suffering from persistent or recurrent symptoms after laparoscopic Heller myotomy. A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. Gastroenterology.

Lees ook: