diarree

Glutamine bevordert het herstel van post-infectieuze PDS na buikgriep

Na een buikgriep (gastro-enteritis in medische termen), kunnen de darmen nog lange tijd van slag zijn. De infectie is al over, maar de darmen hebben dan last van een post-infectieuze prikkelbare darmsyndroom, waarbij diarree vaak de overhand heeft. Tot op heden is er nog weinig bekend over wat het herstel van de darmen kan bevorderen. Mogelijk zou glutamine een rol kunnen spelen. Glutamine wordt gezien als een niet-essentieel aminozuur, maar in sommige omstandigheden (zoals bij intense inspanningen of klachten aan het maagdarm-stelsel) kan het als essentieel beschouwd worden. Glutamine speelt een rol bij het herstel van de darmwand onder andere in de vorm van stimulatie van darm cellen, versterken van de darm barrière en onderdrukken van de ontstekingsrespons.

Om het effect van glutamine op post-infectieuze PDS te onderzoeken voerden onderzoekers een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde studie uit. De helft van de patiënten met een post-infectieuze PDS kreeg 5 gram glutamine tweemaal daags voor 8 weken, de andere helft placebo. Het primaire eindpunt was ≥50 punten klachten vermindering op de Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring System (IBS-SS), daarnaast werd er gekeken naar vermindering van diarree en de darm doorlaatbaarheid.

In totaal kregen 55 deelnemers glutamine en 52 een placebo. Een overgrote meerderheid, 43 (79.6%), van de glutamine-groep bemerkte een significante verbetering van de klachten, ten opzichte van 3 (5.8%) in de placebo groep (een 14-voudig verschil). Glutamine leek op alle facetten beter te zijn dan placebo: IBS-SS score op 8 weken (301 vs 181, p<0.0001), dagelijkse ontlastingsfrequentie (5.4 vs 2.9±1.0, p<0.0001), Bristol Stool Scale (6.5 vs 3.9, p<0.0001) en darm doorlaatbaarheid (0.11 vs 0.05; p<0.0001). ‘Intestinale hyperpermeabiliteit’ (verhoogde lactulose/mannitol ratios in de urine) was genormaliseerd in de glutamine groep, maar niet in de controle-groep. Geen nadelige effecten werden gezien in de glutamine-groep.

Uit deze studie blijkt dat glutamine veilig en effectief zijn bij patiënten met post-infectieuze PDS. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of dit ook in de dagelijkse praktijk voorgeschreven moet worden.

Bron: Zhou Q et al. Randomised placebo-controlled trial of dietary glutamine supplements for postinfectious irritable bowel syndrome.Gut. 2019 Jun;68(6):996-1002

Lees ook: