IBD

IBD patiënten lijden vaker aan PTS door hun ziekte

Ziekenhuisopnames kunnen zeer stressvolle ervaringen zijn en kunnen leiden tot medische trauma’s. Indien dit langdurig aanhoudt kan een posttraumatische stress stoornis (PTSS) optreden. Symptomen van PTSS zijn onder meer het herbeleven van de gebeurtenis(sen) door nachtmerries of flashbacks, het vermijden van situaties die herinneringen aan de gebeurtenis kunnen oproepen, neerslachtigheid, verhoogde prikkelbaarheid en een gevoel van opgejaagd of gespannen zijn.

Kanker en hartaanvallen worden het vaakst geassocieerd met trauma, evenals met verblijf op de intensive care (ICU). Elke chronische ziekte heeft echter het potentieel voor de ontwikkeling van PTSS, dus ook mensen die leven met chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD). Zij hebben gedurende het verloop van de ziekte vaak te maken met ziekenhuisbezoeken en opnames.

Elke chronische ziekte heeft echter het potentieel voor de ontwikkeling van PTSS, dus ook mensen die leven met chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD)

Patiënten met de ziekte van Crohn (CD) lopen een 2- tot 3-voudig hoger risico op ziekenhuisopname dan patiënten met colitis ulcerosa (CU), waarbij 44,3% van de CD-patiënten en 21,5% van de CU-patiënten binnen een periode van 5 jaar in het ziekenhuis worden opgenomen. Het aantal IC-opnames bij IBD is laag (minder dan 5%).

Ongeveer 25% van de IBD patiënten vermeldt significante PTSS-symptomen, waarbij vrouwen en raciale en etnische minderheden onevenredig getroffen zijn. Patiënten met chronische IBD-PTSS melden een slechtere kwaliteit van leven, meer depressie en rapporteren minder snel dat hun ziekte in remissie is.

Het is dus van belang voor zorgverleners om zich van de impact de ziekte bewust te zijn en waar nodig passende psychologische ondersteuning te bieden.

Bron: Taft TH et al. Hospitalization Experiences and Post-traumatic Stress in Inflammatory Bowel Disease: Opportunities for Change. Inflamm Bowel Dis. 2023 May.

Lees ook: