Obstipatie

Trillende pil lijkt effectief tegen verstopping

Obstipatie blijft een groot probleem voor veel mensen. Ondanks een aangepast dieet, laxerende middelen en klysma’s blijft het soms een hardnekkige klacht. Er is ook een groep mensen die liever geen medicijnen willen gebruiken. Enkele jaren geleden is er een trillende pil ontwikkeld die darmbewegingen (peristaltiek) stimuleert. Recentelijk is er een grote studie uitgevoerd door Amerikaanse onderzoekers die de effectiviteit van de trillende pil onderzochten.

Zij voerden een dubbel geblindeerde placebo-gecontroleerde studie uit waarbij ruim 300 patiënten met chronische obstipatie gedurende 8 weken dagelijks een trillende pil moesten innemen. De helft van de patiënten kreeg de trillende pil, de andere helft een placebo. 

De groep die daadwerkelijk een trillende pil had gekregen, had inderdaad ook een grotere toename van ontlastingsfrequentie dan de placebogroep (39.3% vs 22.1%, P = .001 1x extra ontlasting per week; 22.7% vs 11.4% P = .008 2x extra ontlasting per week). De patiënten die de trillende pil kregen hadden ook vaker een zachtere ontlastingsfrequentie, persen en kwaliteit van leven. Ongeveer 11% gaf aan een licht trillend gevoel te ervaren door de pil, maar dit was geen reden om te stoppen met het onderzoek. 

De groep die daadwerkelijk een trillende pil had gekregen, had inderdaad ook een grotere toename van ontlastingsfrequentie dan de placebogroep.

Het lijkt er dus op dat de trillende pil een rol kan spelen in de behandeling van chronische obstipatie. Er moet nog verder onderzoek gedaan worden hoe lang mensen behandeld moeten worden en wat de uiteindelijke kosten zijn. 

Bron: Rao S et al. Randomized Placebo-Controlled Phase 3 Trial of Vibrating Capsule for Chronic Constipation. Gastroenterology Feb 2023.

Lees ook: