rood vlees

Minder rood en bewerkt vlees zorgt niet voor minder opvlammingen van de ziekte van Crohn

Omgevingsfactoren zoals voeding lijken een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Omdat voeding aan te passen valt, kan het veranderen van dieet mogelijk bijdragen aan minder opvlammingen. Uit verschillende studies lijkt naar voren te komen dat voeding hoog in meervoudig onverzadigde vetten, omega-6 vetzuren en vlees een verhoogde kans geeft op een opvlamming van de ziekte van Crohn. Er zijn echter nooit gerandomiseerde studies gedaan om dit goed uit te zoeken. De gerandomiseerde trial ‘Food and Crohn’s Exacerbation Study’ (FACES) is opgezet om uit te zoeken of een verminderde consumptie van vlees de kans op een opvlamming van de ziekte van Crohn verlaagd.

Patiënten werden gerandomiseerd tussen een ‘laag-vlees’ dieet en een ‘hoog-vlees’ dieet. De patiënten in de eerste groep mochten hun normale dieet continueren, maar moesten hun inname van rood en bewerkt vlees beperken tot eenmaal per maand. In de ‘hoog-vlees’ dieet groep moesten patiënten minimaal tweemaal per week rood of bewerkt vlees eten. Onder rood vlees werd vlees van vee verstaan. Onder bewerkt vlees, gezouten of gerookt vlees en vlees met toegevoegde conserveringsmiddelen.

In de ‘hoog-vlees’ groep deden 115 patiënten mee en in de ‘laag-dieet’ groep 87 patiënten. Het aantal mensen dat een opvlamming van de ziekte van Crohn kreeg was 62% in de patiënten in de ‘hoog-vlees’ groep vergeleken met 42% van de patiënten in de ‘laag-vlees’ groep. Dit was echter niet significant verschillend. Ook was er geen verschil in de tijd tussen het starten van de studie en het ontstaan van een opvlamming tussen beide groepen. De opvlamming was gedefinieerd als het krijgen van symptomen passend bij een opvlamming zoals toename van het aantal keer dunne ontlasting per dag en buikpijn. Er werden geen colonoscopieën verricht om dit te bevestigen. In de ‘hoog-vlees’ groep hield 98.5% zich aan minimaal tweemaal per week rood of bewerkt vlees. Echter in de ‘laag-vlees’ groep at 18.8% ook minimaal tweemaal per week rood of bewerkt vlees. Daarom kan het zo zijn dat het verschil in opvlamming van de ziekte van Crohn nu niet significant lager was in de ‘laag-vlees’ dieet groep, omdat een deel van de patiënten zich niet hebben gehouden aan maximaal één consumptie rood of bewerkt vlees per maand.

Concluderend is dit de eerste gerandomiseerde studie geweest waar naar het effect van rood en bewerkt vlees op het ontstaan van een opvlamming van de ziekte van Crohn werd gekeken. Er was geen significant verschil in het aantal opvlammingen en de tijd tot opvlamming tussen patiënten die veel of weinig rood en bewerkt vlees aten. Echter heeft een deel van de patiënten van de ‘laag-vlees’ dieetgroep zich niet aan maximaal één consumptie rood of bewerkt vlees per maand gehouden, waardoor de resultaten van deze studie mogelijk vertekend zijn. Daarnaast werd er niet gekeken of er daadwerkelijk een opvlamming van de ziekte van Crohn was met behulp van een colonoscopie.

Bron: Albenberg et al. A diet low in red and processed meat does not reduce rate of Crohn’s disease flares. Gastroenterology 2019;157:128-136.

Lees ook: