dyspepsie

Mogelijk nieuw medicijn in de behandeling van een gastroparese

Gastroparese is een maagontledigingsstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd en te lang in de maag blijft staan. Bij gastroparese werken de maagspieren slecht of helemaal niet, waardoor de maag niet normaal kan worden geleegd. Bij sommige mensen zorgt deze aandoening voor vol gevoel, ernstige misselijkheid en braken. Een gastroparese kan ontstaan door diabetes of na een operatie, maar meestal is er geen aanwijsbare oorzaak (idiopathisch). Het lijkt een aandoening die onderschat is, maar naar schatting heeft 1.5% van de bevolking last van gastroparese. De eerste stappen in de behandeling zijn reguliere motiliteit bevorderende middelen zoals metoclopramide, domperidon en erythromycine, maar helaas werken deze middelen vaak onvoldoende.

Tachykinin receptor 1 (TACR1), ook wel neurokinin-1 receptor (NK1R) antagonisten genaamd, zoals aprepitant, zijn goedgekeurd in de behandeling van misselijkheid die optreedt bij chemotherapie. De werking is tweeledig: het werkt direct op het brein en op de maagmotiliteit. Onderzoekers hebben nu gekeken of de experimentele NK1R-antagonist tradipitant ook werkzaam is in diabetische en idiopathische gastroparese.

Amerikaanse onderzoekers voerden een dubbel geblindeerde studie uit onder 152 volwassenen met gastroparese: 77 patiënten kregen 85mg tradipitant 2x per dag voor 4 weken en de overige 75 patiënten een placebo. De klachten werden bijgehouden in een dagboek. De tradipitant-groep had een aanzienlijke reductie in misselijkheidsklachten na 4 weken ten op zicht van placebo (-1.2 versus -0.7, p=0.0099) en significant vaker dagen zonder misselijkheid (28.8% versus 15.0%, p=0.0160). Met name de groep die zowel misselijkheid en braken hadden bij aanvang van de studie had het meest baat van de tradipitant.

“De tradipitant-groep had een aanzienlijke reductie in misselijkheidsklachten na 4 weken ten op zicht van placebo…”

Uit deze studie lijkt dus naar voren te komen dat mensen met een diabetische of idiopatische gastroparese een verbetering van de klachten ervaren ten gevolge van tradipitant. Er werden nagenoeg geen bijwerkingen gezien in de tradipitant-groep. Gastroparese is een chronische ziekten en omdat het slechts een studie was van 4 weken, moet er nog op de lange termijn naar de effectiviteit van tradipitant gekeken worden. 

Bron: Carlin JL et al. Efficacy and safety in patients with diabetic and idiopathic gastriparesis in a randomized, placebo-controlled trial. Gastroenterology, January 1, 2021

Lees ook: