Darmklachten

Wereldwijd overzicht over het voorkomen van PDS en andere functionele maagdarmaandoeningen

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) en andere functionele maagdarmklachten (FD) komen ontzettend vaak voor. Verscheidene studies hebben gekeken naar het voorkomen van PDS en FD bij mensen en die variëren tussen 1.1%–45.0% voor PDS en 1.8%–57.0% voor FD. Een belangrijke tekortkoming aan deze studies is dat er steeds een andere definitie en methodiek is gebruikt om de diagnose te stellen. Een internationale groep onderzoekers heeft daarom een wereldwijd onderzoek gekeken hoe vaak de beide aandoeningen nou daadwerkelijk voordoen. Functionele maagdarmklachten werd opgedeeld in 22 aandoeningen, waaronder boeren, zuurbranden, cyclisch braken en fecale incontinentie (zie bijlage). Zij hebben dit gedaan in 33 verschillende landen (minstens 2.000 personen per land) middels identieke vragenlijsten via internet of op papier (face-to-face) gebaseerd op de Rome IV criteria.

Uiteindelijk werd de vragenlijst door 73.076 mensen ingevuld, waarvan ongeveer de helft man is. Uit de resultaten kwam naar voren dat van de landen die de vragenlijst digitaal had ingevuld zo’n 40.3% van de ondervraagden minstens 1 functionele maagdarmklacht had, van de landen waar papieren vragenlijsten waren ingevuld was dat 20.7%. Opvallend was dat in India en Turkije functionele maagdarmklachten maar zeer beperkt voorkwamen, namelijk in minder dan 10% van de ondervraagden. Een duidelijke verklaring waarom de laatste twee landen zo weinig functionele functionele maagdarmklachten hadden werd niet gevonden. De lagere percentages PDS en functionele maagdarmklachten die naar voren kwamen uit de papieren vragenlijsten zouden mogelijk verklaard kunnen worden door culturele verschillen en schaamte om de klachten te benoemen. Een internet vragenlijst is uiteraard veel anoniemer. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat in de landen waarbij er geen toegang was tot internet, dus de armere landen, minder nadruk ligt op functionele darmklachten omdat de zorg ten aanzien van andere zaken zwaarder weegt.

Een andere opvallende bevinding was dat wanneer de Rome III criteria werden gebruikt aanzienlijk meer mensen PDS hadden dan met de herziene Rome IV criteria. Dit komt doordat er in de Rome III criteria mensen minstens 2-3x per maand buikpijn moesten hebben, terwijl dat in de Rome IV criteria minstens wekelijks moest zijn.

Concluderend kan worden gezegd dat PDS en functionele maagdarmklachten wereldwijd zeer veel voorkomt, met name in de ontwikkeldere landen. Over derde wereld landen kan eigenlijk tot nu toe weinig worden gezegd omdat onderzoek in dergelijke landen zeer lastig uit te voeren is.

Bron: Sperber AD et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology 2021;160:99–114

Lees ook: