darmkanker

Vezels verlagen het risico op complicaties na een operatie voor dikke darmkanker

De behandeling van dikke darmkanker hangt af van meerdere factoren, zoals de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen. Doorgaans is een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd een onderdeel van de behandeling. Bij elke operatie is er een kans op het ontstaan van complicaties en zo ook bij de operatie waar (een deel van) de dikke darm wordt verwijderd. Voorbeelden van complicaties na een dergelijke darmoperatie zijn nabloeding, infectie of een naadlekkage ter plaatse waar de darm weer aan elkaar is gehecht. Verder kan het zo zijn dat de peristaltiek van de darm moeizaam op gang komt wat een darmafsluiting kan veroorzaken (paralytische ileus). Deze complicaties kunnen heel wat impact hebben op de kwaliteit van leven en kunnen zorgen voor een langere ligduur in het ziekenhuis en een hogere kans op overlijden.

De kans op het optreden van complicaties is per persoon verschillend en hangt af van verschillende factoren, zoals roken, obesitas, leeftijd en andere aandoeningen. Ook lijkt de darmgezondheid een invloed te hebben op de kans op complicaties. De darmgezondheid kan gunstig worden beïnvloed door vezels. Dit zijn koolhydraten die niet worden opgenomen in de darm, maar ze kunnen wel door darmbacteriën in de dikke darm worden omgezet naar korteketenvetzuren. Deze korteketenvetzuren zijn belangrijk voor het lichaam en zorgen onder andere voor een goede darmbarrière.

Vezels spelen dus een belangrijke rol bij het in stand houden van de darmbarrière. Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft daarom onderzocht of het eten van vezels voorafgaand aan een operatie bij dikke darmkanker een invloed heeft op het aantal complicaties na de operatie. In totaal deden 1.399 mensen mee aan dit onderzoek. Een maand voorafgaand aan de operatie vulden zij vragenlijsten in over wat ze gegeten hadden en daarmee werd de hoeveelheid vezels berekend. Opvallend was dat de gemiddelde vezelinname 19,6 gram per dag was, terwijl de aanbevolen hoeveelheid 30-40 gram per dag is. Slechts 9% van de mensen at dus de aanbevolen hoeveelheid. Na de operatie was er bij 28% sprake van een complicatie na de operatie en bij 17% was dit gerelateerd aan de operatie. Het bleek dat een hogere vezelinname een maand voorafgaand aan de operatie was geassocieerd met een lager risico op zowel algemene complicaties (bijv. longontsteking en trombose) als op operatie gerelateerde complicaties (bijv. wondinfectie en naadlekkage).

“een hogere vezelinname een maand voorafgaand aan de operatie was geassocieerd met een lager risico op zowel algemene complicaties als op operatie gerelateerde complicaties…”

Al met al lijkt een hogere vezelinname voorafgaand aan een operatie voor dikke darmkanker een positieve invloed te hebben op het optreden van complicaties na de operatie. Het is niet zo dat er helemaal geen complicaties meer ontstaan, maar er zijn dus aanwijzingen dat het risico hierop wat lager is. Het is niet duidelijk hoe vezels ervoor kunnen zorgen dat de kans op complicaties wordt verkleind. Wellicht heeft het te maken met een betere darmgezondheid of een goede samenstelling van het microbioom, maar om dat te achterhalen is verder onderzoek nodig.

Bron: Kok DE, Arron MNN, Huibregtse T, Kruyt FM, Bac DJ, van Halteren HK, Kouwenhoven EA, Wesselink E, Winkels RM, van Zutphen M, van Duijnhoven FJB, de Wilt JHW, Kampman E. Association of Habitual Preoperative Dietary Fiber Intake With Complications After Colorectal Cancer Surgery. JAMA Surg. 2021 Jun 16;156(9):1–10.

Lees ook: