kurkuma

Kurkuma mogelijk effectief in het verlichten van klachten bij colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een zogenoemde inflammatoire darmaandoening, waarbij een chronische ontsteking in de dikke darm aanwezig is. De exacte oorzaak voor deze aandoening is onbekend, hoewel wordt gesuggereerd dat zowel genetische als omgevingsfactoren een grote rol spelen. Er zijn veel mogelijke behandelingen voor deze ziekte; van ‘mildere’ mesalazine-preparaten tot zwaardere, immuun-compromitterende medicijnen zoals corticosteroïden of zogeheten ‘Biologicals’. Vooral de laatste twee groepen brengen veel potentieel gevaarlijke bijwerkingen met zich mee. Het is daarom logisch dat er ook wordt geëxperimenteerd met huis-tuin en keuken middelen met een afweerremmend effect. Zo kwamen onderzoekers op het idee om het Indiase kruid Kurkuma te onderzoeken als mogelijke therapie voor inflammatoire darmziekten, met name voor Colitis Ulcerosa.

Kurkuma staat namelijk al eeuwenlang bekend als Indiaas kruidengeneesmiddel met een mogelijk afweerremmende werking. Het zou dezelfde remmende werking hebben op tumor-necrose factor alpha (anti TNF-a) als bijvoorbeeld de Biological Infliximab. Om deze reden zijn er nu verschillende onderzoeken verricht die de therapeutische werking van kurkuma op colitis ulcerosa toetsen. Hoewel resultaten niet allemaal dezelfde kant uit wijzen, lijkt er in een meta-analyse waarbij alle studieresultaten gecombineerd werden wel degelijk een positief effect van kurkuma te zien. De meest betrouwbare studie die uit deze meta-analyse naar voren komt is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie uit 2019 waarbij onderzoekers hebben getoetst of het innemen van kurkuma-tabletten bij patiënten met matig ernstige colitis ulcerosa klachten doet verminderen in een IBD-kliniek in Iran.

“Hoewel resultaten niet allemaal dezelfde kant uit wijzen, lijkt er […] wel degelijk een positief effect van kurkuma te zien.”

Er werd gekeken naar het effect van dagelijkse inname van kurkuma- tabletten (of placebo) op de colitis-gerelateerde klachten, de kwaliteit van leven, TNF-alfa en ontstekingswaarden (CRP en BSE) in het bloed. De ernst van de colitis klachten werden bepaald door de Simple Clinical Colitis Activity Index (SCCAI) score. Deze score varieert tussen 0 (geen klachten) en 19 (ernstige klachten). Een ‘klinische verbetering’ werd gedefinieerd als een afname van 3 punten op deze score.

Vijfendertig patiënten werden gerandomiseerd in de kurkuma-groep en 35 in de placebogroep. Er werd 8 weken na starten van de tabletten een significant verschil gezien tussen het percentage patiënten dat verbetering van klachten rapporteerde (94% versus 59%, p<0.001) en in klinische remissie geraakte (84% versus 44%, p=0.01). Ook het verschil ofwel de verbetering van de SCCAI-score voor en na inname van tabletten was significant groter bij de kurkuma-groep dan bij de placebogroep. De groep die kurkuma-tabletten heeft gekregen liet een daling van ontstekingswaarden in het bloed zien. Hoewel in bestaande literatuur wordt gesuggereerd dat kurkuma het stofje TNF-alfa zou verlagen, werd dat niet gezien in deze studie2.

Concluderend laat deze studie zien dat toediening van Kurkuma bij patiënten met milde tot matige colitis Ulcerosa zowel klachten kan doen verminderen als kan helpen in remissie te geraken. Toekomstig onderzoek zal middels endoscopisch onderzoek moeten uitwijzen of er ook daadwerkelijk verbetering van de ziekte in de darmwand optreedt na inname van kurkuma voor patiënten met colitis ulcerosa. 

Bronnen:

Lees ook: