dyspepsie

Patiënten blijven vaak te lang zuurremmers gebruiken na IC opname

Patiënten die op de intensive care afdeling liggen krijgen vaak standaard zuurremmende medicatie voorgeschreven, protonpompremmers (PPI) genaamd. Dit wordt gedaan om deze patiënten vrijwel de hele dag platliggen en hierdoor een hoger risico hebben op zuurschade, bovendien kan door het ernstige ziek zijn de maag ook stilliggen (gastroparese) waardoor het maagzuur makkelijker de slokdarm in kan stromen en maagzweren kunnen ontstaan. Maagzuurremmers zijn in deze fase dus enorm zinvol, maar dienen gestopt te worden als er na de IC opname geen indicatie meer voor is.

Onderzoekers van de Mayo kliniek in Amerika hebben nu gekeken naar hoeveel mensen er tijdens de IC opname PPIs kregen voorgeschreven en hoeveel mensen er na de opname nog mee verder gingen. Zij onderzochten de gegevens van 24,751 patiënten die tussen 2014 en 2018 opgenomen waren op de IC. In totaal starten 4,127 patiënten op de IC voor het eerst met een PPI. Van deze groep had 60% geen indicatie voor langdurig gebruik van de PPI. Van deze groep kreeg 45% nog PPI op het moment dat zij overgeplaatst werden naar een andere afdeling en 27% als ontslagmedicatie naar huis.

IC patiënten hebben vaak lange en gecompliceerde opnames en de dokters die het ontslag organiseren hebben niet altijd inzicht waarom bepaalde medicatie is gestart. Zeker van maagzuurremmers, die reeds door een groot deel van de bevolking chronisch worgen gebruikt, wordt gedacht dat dit standaard medicatie is. Ook al zijn er zeer weinig bijwerkingen, is het toch belangrijk om je bewust te zijn of het echt geïndiceerd is. De auteurs van het artikel stellen dan ook voor om een indicatie aan te vinken als er PPI wordt voorgeschreven, zoals “profylaxe, maagzweer, oesofagitis, zuurbranden, longtransplantatie, maagbescherming bij NSAIDs of bloedverdunners”.

Bron: Blackett et al. Prevalence and Risk Factors for Inappropriate Continuation of Proton Pump Inhibitors After Discharge From the Intensive Care Unit. Mayo Clinic Proceedings. December 2020.

Lees ook: