Medicatie

Antibiotica-gebruik in eerste levensjaar verhoogt kans op coeliakie

Coeliakie is een glutenintolerantie die door overmatige reactie van het immuunsysteem op gluten leidt tot een beschadiging van het darmslijmvlies. Voorheen werd altijd gedacht dat dit aangeboren was, maar nu lijkt het ook dat antibiotica-gebruik op jonge leeftijd hieraan bijdraagt.

Deense en Noorse onderzoekers keken in de nationale gezondheidsdatabase naar het antibiotica-gebruik van alle Deense kinderen geboren tussen 1995 en 2012 en Noorse kinderen geboren tussen 2004 en 2012. In totaal verzamelden zij de informatie van meer dan 1.7 miljoen kinderen, waarvan 3346 gediagnosticeerd waren met coeliakie. 

“…blootstelling aan antibiotica in het eerste levensjaar wordt geassocieerd met coeliakie.”

Uit de resultaten kwam naar voren dat blootstelling aan antibiotica in het eerste levensjaar geassocieerd is met coeliakie. In zowel het Deense als Noorse cohort was dit het geval (pooled odds ratio 1.26, 95% confidence interval 1.16–1.36). Bovendien werd er ook gezien dat kinderen die vaker antibiotica hadden gebruikt in hun eerste levensjaar een nog grotere kans op coeliakie hadden. Het ging allen om systemische antibiotica, dus niet om lokale antibiotica zoals antibiotica-crème.

Deze studie laat dus zien dat naast genetische aanleg voor coeliakie, ook antibiotica-gebruik in het eerste levensjaar kan bijdragen aan de ontwikkeling van coeliakie. Het zou er dus op kunnen wijzen dat door het vroege uitschakelen van bepaalde gunstige darmbacteriën door de antibiotica de darm niet meer in staat is om gluten goed af te breken en daardoor als lichaamsvreemd beschouwen. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe deze relatie precies zit.

Bron: Dydensborg Sander Su et al. Association Between Antibiotics in the First Year of Life and Celiac Disease. Gastroenterology. June 2019

Lees ook: