Bariatrische chirurgie laat ook gunstig effect zien op leververvetting

Overgewicht is een van de belangrijkste oorzaken voor leververvetting. Leververvetting ten gevolgde van overgewicht wordt in medische termen “non-alcoholic fatty liver disease” genoemd (NAFLD) of als het middels leverbiopt is aangetoond “non-alcoholic steatosis hepatitis” (NASH). Deze leververvetting kan leiden tot verlittekening van de lever, cirrose genaamd, en zelfs leverkanker.

De behandeling van NASH/NAFLD is afvallen. Het blijkt helaas in de praktijk dat afvallen zeer moeizaam gaat en dat het behouden van het juiste gewicht ook enorm lastig is. Uit eerdere studies is gebleken dat na 1 jaar ongeveer 10% succesvol was afgevallen en dat na 5 jaar dit nog maar 5% is.
Bariatrische chirurgie, zoals maagband, gastric bypass en gastric sleeve, is een van de behandelmethodes voor ernstig overgewicht. Dit wordt toegepast bij een BMI van boven de 40 of bij patiënten met een BMI tussen 35-40 met een hoge bloeddruk en diabetes. Leververvetting wordt nog niet officieel beschouwd als een aandoening om bariatrische chirurgie te ondergaan.

Onderzoekers hebben nu gekeken naar het effect van bariatrische chirurgie op levervetting. De Franse onderzoekers onderzochten 180 patiënten die een NASH hadden en bariatrische chirurgie ondergingen. De patiënten werden 5 jaar vervolgd en de leververvetting werd nogmaals met een biopt gecontroleerd. De onderzoekers zagen dat de leververvetting verbeterde bij een gewichtsreductie van 7-10%. Aan het einde van de studie werd zelfs gezien onder de patiënten dat ruim 85% geen leververvetting meer had.

“De onderzoekers zagen dat de leververvetting verbeterde bij een gewichtsreductie van 7-10%”

Concluderend kan dus gezegd worden dat bariatrische chirurgie een zeer gunstig effect lijkt te hebben op leververvetting.

Bron: Lasailly et al. Bariatric surgery provide longterm resolution of nonalcoholic steatohepatitis and regression of fibrosis. Gastroenterology, Oct 2020

Lees ook: