COVID-19

Relatief veel COVID-19 patiënten presenteren zich ook met diarree als hoofdklacht

Op 18 maart jongstleden verscheen in het American Journal of Gastroenterology een overzicht van de symptomen waarmee COVID-19 patiënten zich presenteerden in Wuhan. Opvallend was dat dit niet alleen luchtwegklachten waren, maar ook maag-darmklachten komen vaak voor.

Chinese onderzoekers uit de Wuhan regio hebben de gegevens van 204 COVID-19 patiënten onder de loep genomen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 54.9 jaar (SD +15.4), waarvan 107 mannen en 97 vrouwen. Zij vonden dat 99 mensen met name maag-darmklachten hadden als hoofdklacht bij aankomst in het ziekenhuis. Zij verstonden onder maag-darmklachten: diarree (29.3%) braken (0.8%) buikpijn (0.4%), maar ook verminderde eetlust (83.8%). De mensen met maag-darmklachten hadden gemiddeld 9 dagen klachten voordat zij naar het ziekenhuis kwamen, tegenover 7.3 dagen voor mensen zonder maag-darmklachten, maar ‘normale’ griepklachten zoals snotterigheid en hoesten. Van de mensen zonder maag-darmklachten herstelde 60% in tegenstelling tot 34.4% van de mensen mét maag-darmklachten.

“Van de mensen zonder maag-darmklachten herstelde 60% in tegenstelling tot 34.4% van de mensen mét maag-darmklachten.”

De gegevens van deze studie laten zien dat mensen met een COVID-19 infectie zich lang niet altijd klassiek presenteren met griepklachten met hoesten, maar in ongeveer 30% van de gevallen met diarree als hoofdklacht. Daarnaast lijkt het beloop van de COVID-19 patiënten minder goed te verlopen bij de patiënten mét maag-darmklachten. Daarbij moet gezegd worden dat dit een kleine studie waarbij de gegevens pas achteraf zijn verzameld. Een deel van de patiënten met COVID-19-gerelateerde maag-darmklachten kan dus wel degelijk ook luchtwegklachten hebben gehad, maar dat dit niet duidelijk is uitgevraagd en/of gedocumenteerd. 

Bron: Pan L, et al., Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study, The American Journal of Gastroenterology

Lees ook: