Diarree

Galzure diarree is vaker een oorzaak van chronische diarree dan gedacht

Galzuur wordt geproduceerd in de lever, waarna het wordt opgeslagen in de galblaas. Tijdens het eten wordt afgegeven in de twaalfvingerige darm. Vrijwel al het galzuur (97%) wordt opgenomen in het laatste deel van de dunne darm, ook wel het terminale ileum genoemd, waarna het teruggaat naar de lever. Als deze cyclus wordt verstoord kan er galzuurmalabsorptie ontstaan.

Galzuurmalabsorptie kan een oorzaak zijn van chronische diarree en na lange tijd ook een vitamine B12 tekort. Bekende oorzaken van galzure diarree zijn een een galblaasverwijdering (cholecystectomie) en als het laatste deel van de dunne darm wordt verwijderd (ileocoecaal resectie), maar het kan zich ook zonder deze oorzaken voordoen.

“Galzuurmalabsorptie kan een oorzaak zijn van chronische diarree en na lange tijd ook een vitamine B12 tekort.”

Italiaanse onderzoekers hebben nu gekeken hoe vaak galzure diarree voorkomt en wat de achterliggende oorzaken zijn. Zij verzamelden de medische gegevens van alle patiënten die zich tussen juni 2018 en april 2019 presenteerden met chronische diarree, dat wil zeggen diarree die langer dan 4 weken aanhoudt. Er werd van galzure diarree gesproken indien andere oorzaken werden uitgesloten en patiënten goed reageerden op een 6-maanden behandeling met cholestyramine, een galzuurbinder.

In totaal includeerden zij 139 patiënten met chronische diarree, met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar (76 vrouwen en 63 mannen). Bij 16 patiënten werd er een andere oorzaak voor de diarree gevonden. Bij 39 na de resterende 123 patiënten leek sprake te zijn van galzure diarree, wat neerkomt op 28.1%.

Galzure diarree is een veelvoorkomende oorzaak van chronische diarree, maar helaas vaak onder gediagnosticeerd, terwijl de diagnose en behandeling met cholestyramine simpel is.

Bron: Costa er al. Prevalence and clinical features of bile acid diarrhea in patients with chronic diarrhea. J Dig Dis. 2021.

Lees ook: