Onderzoek

Wetenschappers pleiten voor andere naam voor chronische radiatie proctitis: RAVE

Radiotherapie (RT) is een veelgebruikte behandeling voor verschillende soorten kanker in het kleine bekken, zoals baarmoeder(hals)kanker en prostaatkanker. Alhoewel de bestraling gericht is op de tumor, vindt er ook vaak schade plaats aan het omliggende weefsel, met name de endeldarm.

Acute radiatie proctitis wordt meestal tot 6 weeks na de bestraling gezien bij naar schatting 2% tot 39% van de patiënten die uitwendige bestraling krijgen op een tumor in het kleine bekken. De groep patiënten die acute radiatie proctitis hebben doorgemaakt, hebben ook een groter risico op het ontwikkelen van chronische klachten, tot op heden vaak chronische radiatie proctitis genaamd.

Acute radiatie proctitis presenteert zich meestal met diarree, afscheiding van slijm, aandrang, en rectaal bloedverlies. Chronische veranderingen in de endeldarm ten gevolge van bestraling kunnen worden ingedeeld in twee verschillende (vaak overlappende) vormen. De eerste is rectaal bloedverlies en bloedarmoede ten gevolge van de beschadigingen van kleine vaatjes in het bestraalde gebied. Daarnaast hebben patiënten vaak last van obstipatie, pijn in de endeldarm en loze aandrang ten gevolge van de verlitteking van het bestraalde gebied (fibrose). In zeldzame gevallen ontstaat er een strictuur, fistel en zeer zeldzaam post-radiatie kanker.

Endoscopie blijft de gouden standaard om lange termijn afwijkingen aan de endeldarm na bestraling vast te stellen. Er is geen noodzaak om biopten te nemen omdat dit het risico of fistels kan verhogen en niet nodig is om de diagnose te stellen. Primair in de behandeling is de ontlasting soepel houden met vezels om zo persen te vermijden. Indien dit niet lukt, kunnen klysma’s voorgeschreven worden om het slijmvlies te beschermen. Als er ondanks deze behandelingen bloedende vaatjes worden gezien kunnen die behandeld worden door middel van elektrisch dichtbranden middels argon plasma coagulatie (APC) of chemisch “dichtbranden” met Formaline. Andere opties zijn mogelijk antibiotica en toediening van korte keten vetzuren. Tot op heden zijn er nog onvoldoende onderzoeken verricht om te kijken welke behandeling het best is.

“De wetenschappers suggereren dan ook een andere naam: RAVE”

Zoals eerder gezegd werden de lange termijn effecten chronische radiatie proctitis genoemd. Proctitis insinueert dat er een ontstekingsproces gaande in en dit is niet het geval. De wetenschappers suggereren dan ook een andere naam: RAVE, dat staat voor radiation associated vascular ectasia).

Bron: Mahmood S et al. It’s All the RAVE: time to give up on the “chronic radiation proctitis” misnomer. Gastroenterology 1 February 2021

Lees ook: