Geen relatie tussen inname van gezoete dranken en het ontstaan van chronische inflammatoire darmziekten

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee aandoeningen die worden gekenmerkt door chronische ontsteking in het maag-darmkanaal en worden daarom ook wel chronische inflammatoire darmziekten (IBD) genoemd. In de ontwikkeling van deze ziekten spelen verschillende factoren, waaronder leefstijl en voeding, een rol. Het Westerse dieet lijkt mogelijk van invloed te zijn, maar hier is nog geen hard bewijs voor gevonden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de functie van verschillende componenten van voeding in relatie tot chronische inflammatoire darmziekten.

Onderzoekers hebben eerder aangetoond dat in het bloed van personen die veel gezoete dranken (cola, sinas etc.) nuttigen, de ontstekingswaarden gemiddeld hoger zijn dan bij hen die weinig gezoete dranken drinken. Hogere ontstekingswaarden in het bloed zijn op hun beurt weer geassocieerd met een verhoogd risico op het krijgen van de ziekte van Crohn. Uit ander onderzoek is gebleken dat colitis ulcerosa vaker voorkomt bij mensen die een dieetpatroon volgen bestaande uit veel suiker, gezoete dranken en weinig groenten.

“Colitis ulcerosa komt vaker voor bij mensen die een dieetpatroon volgen bestaande uit veel suiker…”

Het specifieke verband tussen enkel de inname van zoete dranken en het ontstaan van chronische inflammatoire darmziekten was echter eerder nog niet onderzocht. Onderzoekers in Zweden hebben deze relatie geanalyseerd in een groot cohort van meer dan 80.000 deelnemers. De deelnemers kregen aan het begin van het onderzoek (1997) een vragenlijst over hun gemiddelde voedingspatroon van het afgelopen jaar. Gezoete frisdranken waren in de vragenlijst opgenomen, light-dranken, fruitsap, energiedrankjes en koffie of thee met suiker behoorden niet tot de onderzochte dranken van deze studie. De deelnemers die al een chronische inflammatoire darmaandoening hadden aan het begin van het onderzoek werden niet in de analyse meegenomen. In 2014 werd vervolgens gekeken hoeveel van de proefpersonen in de tussentijd de diagnose ‘ziekte van Crohn’ of ‘colitis ulcerosa’ hadden gekregen. Bij bijna 500 deelnemers was de diagnose in de tussentijd gesteld, maar de inname van zoete dranken van hen verschilde gemiddeld niet met de inname van hen die geen diagnose hadden gekregen.

De onderzoekers van deze studie konden dus geen verband aantonen tussen de inname van gezoete frisdranken en het ontstaan van chronische inflammatoire darmziekten. Derhalve kon de aanname dat het drinken van veel zoete dranken zorgt voor een verhoogde kans op de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa met dit onderzoek niet worden bevestigd.

Bron: Khalili H et al. No Association Between Consumption of Sweetened Beverages and Risk of Later-Onset Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2019 Jan;17(1):123-129. doi: 10.1016/j.cgh.2018.04.059.

Lees ook: