IBD

Patiënten die sinds de kinderleeftijd met chronische darmziekten (IBD) kampen hebben mogelijk kortere levensverwachting

Chronische inflammatoire darmziekten (IBD), bestaande uit de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, kenmerken zich door een chronische ontsteking in het maag-darmkanaal. Onderzoekers denken dat als IBD al tijdens de kinderleeftijd ontstaat, het een ernstigere vorm van IBD is dan wanneer IBD tijdens de volwassen leeftijd ontstaat. Helaas is hier weinig wetenschappelijk bewijs over beschikbaar, en daarom hebben Zweedse onderzoekers hier recent onderzoek naar gedaan.

In een populatie gebaseerde cohort studie hebben de onderzoekers van 1964-2014 data verzameld uit het landelijke Zweedse gezondheidsregister. 9.000 kinderen met een diagnose van IBD werden vergeleken met individuen uit de gezonde populatie. De gemiddelde leeftijd was 30 jaar. Wanneer de onderzoekers keken naar de mortaliteit, bleek dat 294 patiënten uit de IBD-groep overleden (2.1/1000 persoonsjaren), in vergelijking met 940 patiënten in de referentiegroep (0.7/1000 persoonsjaren) (HR: 3.2; 95%CI 2.8-3.7). Hieruit konden de onderzoekers concluderen dat kinderen met IBD een 3x zo hoog risico op overlijden hebben tijdens de volwassen leeftijd.

“…kinderen met IBD een 3x zo hoog risico op overlijden hebben tijdens de volwassen leeftijd.”

De meest voorkomende doodsoorzaak was een maligniteit, gevolgd door maagdarm ziekten en infecties. Daarnaast is er geen bewijs gevonden dat nieuwe medicatie, zoals immunomodulatoren en biologicals het risico op overlijden verkleinen.

Deze resultaten suggereren dat patiënten met IBD, gediagnosticeerd tijdens de kinderleeftijd, nauw in de gaten gehouden moeten worden betreft ziekteactiviteit en andere co-morbiditeit.

Bron: Olén O et al. Increased Mortality of Patients with Childhood-Onset Inflammatory Bowel Diseases, Compared with the General Population. Gastroenterology. 2019 Feb;156(3):614-622

Lees ook: