Startgewicht bepaalt gunstige invloed van kaneel op diabetes type 2

Diabetes type 2 (suikerziekte) is een veelvoorkomende stofwisselingsziekte. In het bloed van patiënten met deze ziekte komen te hoge suikerwaarden voor, als gevolg van een verminderde werking en/of productie van het hormoon insuline. Insuline is essentieel om glucose uit het bloed op te slaan. Het te hoge suikergehalte in het bloed bij diabetespatiënten kan op de lange termijn zorgen voor ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nierziekten en slechtziendheid. De wereldwijde last van diabetes type 2 is enorm en volgens voorspellingen zal de komende decennia het aantal mensen met deze aandoening alleen maar verder stijgen. De eerste belangrijke stap in de behandeling van diabetes type 2 betreft leefstijl, namelijk gezond eten en veel bewegen. Hiernaast wordt vaak medicatie voorgeschreven om de bloedsuikerspiegel te verlagen en zo complicaties te voorkomen. Ook wordt steeds vaker gedacht aan of gegrepen naar supplementen die mogelijk zouden kunnen helpen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld vitamine D, chroom, magnesium en kaneel. 

Er zijn al veel onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van kaneel. Onderzoekers vonden onder andere dat kaneel mogelijk remmend werkt op ontsteking en de werking van bacteriën, dat het de cognitieve functie verbetert en het risico op darmkanker mogelijk verlaagt. De verschillende studies die gedaan zijn naar de relatie tussen kaneel en diabetes type 2 geven veelal tegengestelde resultaten. Onderzoekers in Iran veronderstelden dat deze verschillende uitkomsten te maken hebben met de invloed van de baseline Body Mass Index (BMI) van de onderzochte patiënten, dus het startgewicht. Om die reden startten zij een onderzoek waarbij ze 140 patiënten met diabetes type 2 evalueerden en daarbij rekening hielden met hun baseline BMI. De patiënten werden willekeurig verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg drie maanden lang twee kaneelcapsules (500 mg per capsule) te slikken en de andere groep kreeg placebocapsules, dus zonder kaneel. Als uitkomst na drie maanden keken de onderzoekers naar BMI, lichaamsvet en suiker-, insuline- en cholesterolwaarden in het bloed van alle onderzochte patiënten. Significante verbeteringen werden gevonden in alle uitkomsten in de groep van de patiënten die de kaneelcapsules hadden geslikt, in vergelijking met de placebogroep. Daarbij kwam dat de verbeteringen prominent meer aanwezig waren in de patiënten met een baseline BMI van hoger dan 27. 

Concluderend kan gesteld worden dat op basis van deze studie het gebruik van kaneelsuppletie mogelijk verbetering geeft op BMI, hoeveelheid lichaamsvet en suiker-, insuline- en cholesterolwaarden in het bloed bij patiënten met diabetes type 2. Deze bevindingen bleken aanzienlijk meer aanwezig bij patiënten die bij de start een BMI hoger dan 27 kg/m2 hadden. Hiermee laten de onderzoekers zien dat baseline BMI een mogelijke voorspeller is in de mate waarin het gebruik van kaneel helpend is in de behandeling van diabetes type 2. 

Bron: Zare R et al. Efficacy of cinnamon in patients with type II diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial. Clinical Nutrition, 2019 Apr;38(2):549-556. doi: 10.1016/j.clnu.2018.03.003.

Lees ook: